Lotteritillstånd

Vilka kan få tillstånd eller registrera ett lotteri?

Ideella föreningar med hemvist i Vara kommun få tillstånd att anordna lotteri. Enligt Spellagen ska man uppfylla vissa krav:

  • Har stadgar och vald styrelse
  • Inte vägrar någon medlemskap
  • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster till sin förening
  • Har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål i landet

Registrering

Registreringen är giltigt i max fem år och söks om inte insatsen överstiger 33 1/3 prisbasbelopp på de lotterier du anordnar under perioden.

Avgift

Avgift för registrering av kommunala lotterier är 400 kronor.

Kontrollantarvode betalas 3 % på det beräknade insatsbeloppet, dock högst en sjättedels prisbasbelopp per lotteri.

Ansökan

Du ska i samband med ansökan skicka in:

  • Stadgar
  • Verksamhetsberättelse
  • Protokollsutdrag på beslut om lotteri och av föreningen utsedd lotteriföreståndare.

Start och redovisning av lotteri

Rapport om start skickas in för varje nytt lotteri som påbörjas.
Redovisning av lotteri skickas in vid varje avslutat lotteri.

Blanketter hittar du här.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.