Lotteritillstånd

Vilka kan få tillstånd eller registrera ett lotteri?

Ideella föreningar med hemvist i Vara kommun få tillstånd att anordna lotteri. Enligt lotterilagen 15 § ska man uppfylla vissa krav:

  • Har stadgar och vald styrelse
  • Inte vägrar någon medlemskap
  • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster till sin förening.
  • Har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål i landet

Registrering eller tillstånd?

17 § Registrering Är giltigt i tre år och söks om inte insatsen överstiger 20 ( 44800:- 2017) prisbasbelopp på de lotterier du anordnar under perioden.
16 § Tillstånd Ska du arrangera ett stort lotteri eller många små där insatsvärdet kan komma att överstiga 20 prisbasbelopp totalt ska du söka ett tillstånd. Du ska då söka ett ettårigt tillstånd enligt 16 § för enstaka stort lotteri och en treårig registrering § 17 för att kunna ha fler små lotterier.

Tillståndsfria lotterier

Ideella föreningar behöver inte ha tillstånd/registrering att anordna ett lotteri om det sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster. 19 §

Andra än ideella föreningar kan anordna lotterier utan tillstånd/registrering, till exempel i samband med mässor eller marknader, offentlig tillställning. Kravet är att insatserna och vinster är låga och att vinsten är varor eller tjänster. 20 §

Avgift

Avgift för tillstånd enligt 16 § är 800 kronor

Avgift för registrering enligt 17 § är 400 kronor

Kontrollantarvode betalas 3 % på det beräknade insatsbeloppet, dock högst en sjättedels prisbasbelopp per lotteri.

Start och redovisning av lotteri

Rapport om start skickas in för varje nytt lotteri som påbörjas
Redovisning av lotteri skickas in vid varje avslutat lotteri

Ansökan

Du ska i samband med ansökan skicka in:

  • Stadgar
  • Verksamhetsberättelse
  • Protokollsutdrag på beslut om lotteri och av föreningen utsedd lotteriföreståndare.

Blanketter hittar du här.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.