Receptfria läkemedel

Om du ska börja sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Bilden visar tabletter som hälls ur en vit burk

Försäljningsregler

Receptfria läkemedel får inte säljas till någon under 18 år. Det ska finnas en tydlig och klart synbar skylt om 18-årsgränsen på försäljningsstället.

Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare (langas) till någon som inte fyllt 18 år. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.

Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel.

Egenkontroll

Innan du kan påbörja försäljningen ska du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik.

I läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2009:20 står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

Ansvar

Ägaren till försäljningsstället ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Detta innebär att ägaren även ansvarar för att personalen känner till de regler som gäller och att det skapas rutiner för ålderskontroll.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.