Tobak, folköl och e-cigaretter

Bilden visar någon som håller i en cigarett

Försäljning av folköl eller e-cigaretter

Om du vill börja sälja folköl och/eller e-cigaretter till konsumenter ska du anmäla det till Miljö-Hälsa enheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen innan försäljningen börjar.

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd enligt Tobakslagen. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans, till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Kommunen tar ut en prövningsavgift, som inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd tas en årlig tillståndsavgift ut.

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Ansökningsavgiften måste betalas in innan ansökan börjar behandlas.
Avgiften betalas in  på bankgiro 863-5260. Märk inbetalningen med ”Tobak”.

Folköl Klass II

Folköl Klass II (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent).

Detaljhandel med, och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Något särskilt tillstånd krävs inte men du ska anmäla försäljning av folköl till Tillståndsenheten, innan du börjar sälja folköl.

Stadigvarande försäljning/servering av livsmedel är ett krav för att sälja folköl klass II.

Egenkontroll

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Avgiften beror på om du bara säljer folköl eller om du även säljer tobak och/eller receptfria mediciner. Tillsynsavgiften betalas en gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.