Tobak

Ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen ligger på miljö- och byggnadsnämnden. Tillsynen är förebyggande för att förhindra att tobaksvaror i handeln säljs till personer under 18 år.

Tillsyn görs även på restauranger för att kontrollera att de är rökfria. För mer information om gällande lagstiftning kontakta miljöenheten.

Försäljning av tobak
Tobak är varor som innehåller tobak, t.ex. cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionstobak.

Anmälan
Den som tänker sälja tobak ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen. Se spalten till höger, e-tjänstansökan.

Egenkontroll
Den som bedriver försäljning av tobak ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av tobak. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Regler vid försäljning av tobak
Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

  • Tobaksvaror får inte säljas till den som man misstänker kommer lämna över varorna till någon under 18 år.
  • Marknadsföring i form av reklamskyltar etc. är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmanande till tobaksbruk.
  • Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med felaktig märkning, t.ex. med utländska varningstexter eller ingen märkning alls.
  • Den som innehar tobaksvaror för försäljning kan bli skyldig att betala tobaksskatt om varorna är obeskattade och det inte går att utreda vem som är skattskyldig.
  • Regler vid försäljning av tobaksvaror finns i tobakslagen.

Tillsyn
Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över tobaksförsäljning. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Avgift
Se spalten till höger – taxa alkoholtillstånd med mera

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.