Allt om prao

Sedan år 2019 praktiserar alla åttonde- och niondeklassare i en vecka per termin och ges därmed möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden.

Våren och hösten 2020 påverkas dock av den pågående pandemin vilket gör att den praktiska yrkesorienteringen (prao:n) i Vara och flertalet kommuner i Sverige den innevarande termin, dvs höstterminen 2020, kommer att bli skolförlagd. Mer information om vad det innebär och hur det praktiskt kommer att gå till kommer att publiceras här senast vecka 39. Information kommer även att skickas ut till berörda vårdnadshavare och berörda elever kommer att få mer information i skolan.

Praktikplattformen – ett automatiserat sätt att säkerställa kvalitet och jämlikhet i praoprocessen

När prao genomförs på ordinarie sätt, dvs förlagt på arbetsplatser, ombesörjs elevernas behov av praoplatser med hjälp av ett digitalt verktyg kallat Praktikplatsen. Praktikplatsen ger  eleverna tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser i hela Skaraborgsregionen. Detta gör att eleverna har ett stort utbud av platser att tillgå för att skapa så likvärdiga förutsättningar för en givande och lyckad prao som möjligt för varje elev. I den rådande situationen kommer Praktikplatsen inte att användas varken för elever eller för arbetsgivare.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.