Allt om prao

Sedan år 2019 praktiserar alla åttonde- och niondeklassare i en vecka per termin och ges därmed möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden.

Bilden visar en elev i snickarbyxor som målar träbitar vid ett arbetsbord

Läsåret 2020/2021 påverkas dock av den pågående pandemin vilket gör att den praktiska yrkesorienteringen (prao:n) i Vara och flertalet kommuner i Sverige den innevarande termin, dvs vårterminen 2021, kommer att bli skolförlagd. Mer information om vad det innebär och hur det praktiskt kommer att gå till är utskickat från skolan till berörda vårdnadshavare men det finns även att läsa i högermarginalen på den här sidan. Berörda elever får mer information i skolan.

Praktikplattformen – ett automatiserat sätt att säkerställa kvalitet och jämlikhet i praoprocessen

När prao genomförs på ordinarie sätt, dvs förlagt på arbetsplatser, ombesörjs elevernas behov av praoplatser med hjälp av ett digitalt verktyg kallat Praktikplatsen. Praktikplatsen ger  eleverna tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser i hela Skaraborgsregionen. Detta gör att eleverna har ett stort utbud av platser att tillgå för att skapa så likvärdiga förutsättningar för en givande och lyckad prao som möjligt för varje elev. I den rådande situationen kommer Praktikplatsen inte att användas varken för elever eller för arbetsgivare.

Frågor och svar om prao läsåret 2020/2021

Varför är praon inställd?

Praon är inte inställd. Praon är skolförlagd p.g.a. den rådande pandemin som gör att flera arbetsgivare, både privata och offentliga, har begränsade möjlighet att ta emot praoelever i nuläget. Vanligen tar de flesta arbetsgivare gärna hand om våra elever och gör det på ett mycket positivt sätt.

Vilka omfattas av den skolförlagda praon?

Den skolförlagda prao:n läsåret 2020/2021 omfattar kommunens samtliga elever i årskurs 8 respektive 9.

Hur ser det ut med prao inför läsåret 2021/2022

I nuläget finns inget annat beslut än att prao kommer genomföras som vanligt, d.v.s. genom praktik på arbetsplatser. Om läget ändras kommer detta att meddelas.

Vad är innebär skolförlagd prao?

Skolförlagd prao innebär i Vara kommun att eleverna kommer att genomföra en temavecka i skolan. Veckan kommer innehålla aktiviteter som både vidgar elevernas perspektiv på vad en kan arbeta med, men också hur en går tillväga för att nå till ett visst yrke.

Hur kommer den skolförlagda praon att gå till rent praktiskt VT 2021?

Eleverna kommer under en vecka inom ramen för sitt ordinarie schema att få arbeta med olika områden/moment som syftar till att öka deras kunskap om arbetsmarknaden samt skapa en grund för framtida gymnasieval. Konkreta exempel på detta är t.ex. få fördjupa sig i ett yrke samt dess arbetsmarknad, utbildningsvägar etc. samt skriva ett arbete kring detta. Eleverna kommer också delta i workshops kring teknikens betydelse för framtida arbetsliv samt genomföra rollspel som arbetsgivare och arbetstagare.

Hur gör andra kommuner med prao:n i år?

Samtliga kommuner inom delregion Skaraborg har ställt om eller skjutit upp sin prao under höstterminen 2020.

Hur speglar den skolförlagda praon en arbetsdag i yrkeslivet?

Då prao blir skolförlagd kommer naturligtvis vissa erfarenheter av att vara på en fysisk arbetsplats att utebli. Eleverna kommer istället att möta flera olika yrkesrepresentanter samt arbeta med och informeras om flera olika yrken under den skolförlagda prao:n. På så vis erbjuds en god insyn i den diversitet som finns i olika yrkens arbetsdagar vad gäller så väl uppgifter, utförande samt arbetstider.

Praon är inte inställd. Praon är skolförlagd p.g.a. den rådande pandemin som gör att flera arbetsgivare, både privata och offentliga, har begränsade möjlighet att ta emot praoelever i nuläget. Vanligen tar de flesta arbetsgivare gärna hand om våra elever och gör det på ett mycket positivt sätt.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.