Allt om prao

Sedan år 2019 praktiserar alla åttonde- och niondeklassare i en vecka per termin och ges därmed möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden.

Bilden visar en elev i snickarbyxor som målar träbitar vid ett arbetsbord

Våren och hösten 2020 påverkas dock av den pågående pandemin vilket gör att den praktiska yrkesorienteringen (prao:n) i Vara och flertalet kommuner i Sverige den innevarande termin, dvs höstterminen 2020, kommer att bli skolförlagd. Mer information om vad det innebär och hur det praktiskt kommer att gå till kommer att publiceras här senast vecka 45. Information kommer även att skickas ut till berörda vårdnadshavare och berörda elever kommer att få mer information i skolan.

Praktikplattformen – ett automatiserat sätt att säkerställa kvalitet och jämlikhet i praoprocessen

När prao genomförs på ordinarie sätt, dvs förlagt på arbetsplatser, ombesörjs elevernas behov av praoplatser med hjälp av ett digitalt verktyg kallat Praktikplatsen. Praktikplatsen ger  eleverna tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser i hela Skaraborgsregionen. Detta gör att eleverna har ett stort utbud av platser att tillgå för att skapa så likvärdiga förutsättningar för en givande och lyckad prao som möjligt för varje elev. I den rådande situationen kommer Praktikplatsen inte att användas varken för elever eller för arbetsgivare.

Frågor och svar om prao HT 2020

Varför är praon inställd?

Praon är inte inställd. Praon är skolförlagd p.g.a. den rådande pandemin som gör att flera arbetsgivare, både privata och offentliga, har begränsade möjlighet att ta emot praoelever i nuläget. Vanligen tar de flesta arbetsgivare gärna hand om våra elever och gör det på ett mycket positivt sätt.

Vad är innebär skolförlagd prao?

Skolförlagd prao innebär i Vara kommun att eleverna kommer att genomföra en temavecka under vecka 48. Veckan kommer innehålla aktiviteter som både vidgar elevernas perspektiv på vad en kan arbeta med, men också hur en går tillväga för att nå till ett visst yrke.

Vilka omfattas av den skolförlagda praon?

Den skolförlagda prao:n höstterminen 2020 omfattar kommunens samtliga elever i skolår 9.

Hur ser det ut med prao inför vårterminen 2021?

I nuläget finns inget annat beslut än att prao kommer genomföras som vanligt, d.v.s. genom praktik på arbetsplatser under vårterminen 2021. Om läget ändras kommer detta att meddelas.

Hur kommer den skolförlagda praon att gå till rent praktiskt?

Eleverna kommer att gå till skolan som vanligt och bussarna kommer att gå i vanliga tider för resande elever. Innehållsmässigt kommer dock dagarna att se annorlunda ut.

Eleverna kommer att få delta i föreläsningar/workshops med olika yrkesrepresentanter där de ges en inblick i olika människors karriärvägar. De kommer också att få genomföra ett grupparbete kring ett yrke som de är intresserade av. Arbetet ska sedan redovisas för klasskamraterna så att alla får så mycket information om så många olika yrken som möjligt. Eleverna kommer också under veckan att få ett viralt besök via inspelad föreläsning och film av representanter för ”Framtidståget” som informerar kring framtidsbranscher och bristyrken i samhället.

Hur gör andra kommuner med prao:n i år?

Samtliga kommuner inom delregion Skaraborg har ställt om eller skjutit upp sin prao under höstterminen 2020.

Hur speglar den skolförlagda praon en arbetsdag i yrkeslivet?

Då prao blir skolförlagd kommer naturligtvis vissa erfarenheter av att vara på en fysisk arbetsplats att utebli. Eleverna kommer istället att möta flera olika yrkesrepresentanter samt arbeta med och informeras om flera olika yrken under den skolförlagda prao:n. På så vis erbjuds en god insyn i den diversitet som finns i olika yrkens arbetsdagar vad gäller så väl uppgifter, utförande samt arbetstider.

Praon är inte inställd. Praon är skolförlagd p.g.a. den rådande pandemin som gör att flera arbetsgivare, både privata och offentliga, har begränsade möjlighet att ta emot praoelever i nuläget. Vanligen tar de flesta arbetsgivare gärna hand om våra elever och gör det på ett mycket positivt sätt.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.