Arbete, sysselsättning och integration

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos socialnämnden som ansvarar för planering och utförande och har till sin hjälp arbete, sysselsättning och integrationsenheten som utför uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Husfasad Odengården.

Vi är en enhet som gör skillnad för Vara kommuns invånare.

Arbete

Vår verksamhet har som syfte att ”utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar att komma vidare mot egen försörjning”.

Vi stöttar dig som behöver stöd för att utvecklas till arbete. Vi är vägen in i kommunens verksamheter och samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kriminalvården, Individ och familjeomsorgen, Lagmansgymnasiet, och kommunens HR avdelning. Vi har verksamhet på Odengården, Odengatan 23 i Vara,  där  vi utifrån individuella behovsbedömningar erbjuder; vägledning, coaching, arbetsförmågebedömningar, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning, praktik och åtgärdsanställningar.

Vi har ett mycket bra samarbete med näringslivet i Vara kommun och utför olika tjänster i vårt arbetslag.

Film om vårt arbetssätt

Sysselsättning

Vår dagliga verksamhet erbjuder sysselsättning dagtid för personer med olika funktionsvariationer. Det innebär att vi kan erbjuda något intressant och meningsfullt att göra under dagtid.

Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Integration

Vi arbetar med mottagning och introduktion i svenska samhället för nyanlända personer. Målet är att ge förutsättningar för att bli självförsörjande och delaktig i vårt samhälle.

Öppettider

Måndag –fredag 9.00-16.00

Arbete, sysselsättning och integrations verksamheter

Arbetsmodellen

En modell i fem steg som enheten arbetar med.

Steg 1

Myndiggörande, personlig kontakt, mentorskap, kartläggning, aktivitet.

Vad arbetar vi med?

 • Fastställa uppdraget från den part/myndighet som eventuellt har remitterat
 • Vad vill jag?
 • Närvaro-på plats
 • Tydlighet kring vad som förväntas av mig
 • Vi bygger relationer
 • Motivationsarbete

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

Individuella aktiviteter: övningar, friskvård, promenader, samtal, externa kontakter (exempelvis Arbetsförmedlingen eller vården), social träning, Ny i Sverige skriver in sig, täta uppföljningar.

Checklista: Klar med steg 1

Vi har tillsammans gjort en genomförandeplan/handlingsplan. Jag har uttryckt vad jag vill. Jag vet vad som förväntas av mig. Jag vet vad eventuell part/myndighet har gett för uppdrag. Jag klarar av att vara på plats. Jag är motiverad att ta nästa steg.

Steg 2

Fungera med andra, gruppaktivitet, helheten.

Vad arbetar vi med?

 • Fungera med andra
 • Mer motivation att ta mig framåt
 • Arbeta med helheten, exempelvis hemsituationen
 • Komma i tid utifrån min planering
 • Aktivitetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Motiverande samtal, testa på ”våra” arbetsplatser, uppföljningar
 • Gruppaktiviteter: Punkten, Level 2, Jag- stärkande aktiviteter, språkgrupp, friskvård

Checklista: Klar med steg 2

Jag kan fungera med andra. Jag kommer i tid enligt min planering. Jag har mer motivation att ta mig framåt. Jag arbetar med helheten och en strukturerad vardag.

Steg 3

Förhålla sig till andra, utföra arbete, klargöra arbetsförmåga.

Vad arbetar vi med?

 • Förhålla mig till andra
 • Utföra arbete
 • Utreda min arbetsförmåga
 • Passa tider utifrån min arbetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • SEFRAM/Arbetsträning/arbetsprövning/praktik
 • Arbete i servicelaget/ungdomslaget/anpassade interna arbetsplatser ex. kök/städ
 • Körkortsteori, Arbete i Sverige, Förbättra ditt arbetssökande ex. CV
 • Inskrivning Arbetsförmedlingen(om det inte skett innan)
 • Extratjänst

Checklista: Klar med steg 3

Jag kan förhålla mig till andra. Jag kan utföra ett arbete, tar instruktioner och är redo att ta ansvar för mina resultat. Min arbetsförmåga utreds. Jag passar tider utifrån min arbetsförmåga.

Steg 4

Arbeta självständigt, flexibilitet, uthållighet, ansvar för resultat.

Vad arbetar vi med?

 • Samverkan med andra
 • Självständigt arbete
 • Flexibilitet och uthållighet
 • Eget ansvar

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Arbete; särskilt inrättade anställningar. Lönebidrag för utveckling/trygghet/anställning/OSA.
 • Söka jobb/matchning
 • Praktik inför reguljär anställning
 • Sommarjobb

Checklista: Klar med steg 4

Jag kan samverka med andra på ett bra sätt. Jag arbetar självständigt. Jag är flexibel och uthållig. Jag tar eget ansvar och visar på stabilitet.

Steg 5

Egen försörjning, klarar mig självständigt.

Vad arbetar vi med?

 • Arbete externt/andra enheter
 • Studier

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Stöd/uppföljning om behov finns

Checklista: Klar med steg 5

Jag har ett arbete eller studerar på heltid(utifrån min arbetsförmåga). Jag har egen försörjning och klarar mig självständigt.

Arkivet

Sedan 2009 har Arbete och Sysselsättningsenheten ett samarbete med Vara kommunarkiv om att ta emot praktikanter som befinner sig i olika faser av arbetsmarknadspolitiska program eller arbetstränar.

Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser. Inom våra lokaler har arkivet två arbetsrum där de har resurser för att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbete med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet utgår från Odengården, Odengatan 23. Läs mer om daglig verksamhet här.

Feriepraktik

Kommunen erbjuder feriepraktik till de ungdomar som går första året på gymnasiet samt gymnasiesärskolan tredje år.

Här kan du läsa mer om feriepraktik.

Integration

På enheten Arbete, Sysselsättning och Integration arbetar kommunens integrationssamordnare. Främst arbetar de med att underlätta för nyanlända som har uppehållstillstånd i Sverige att få en bra start i Vara kommun och bli delaktiga i det svenska samhället. Fokus är att finna svar på frågor om hur saker fungerar i Sverige. Det kan till exempel vara frågor om skola, sjukvård, Migrationsverket eller hur man kan lära sig svenska. Vid behov erbjuds service och socialt stöd. Här ges också information om invandring och flyktingfrågor.

Det finns många aktörer förutom kommuner som arbetar med invandring och integration.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Integrationssamordnarna via Vara kommuns växel 0512-310 00.

Integration Vara kommun

Trädgårds- och fixartjänst

Service för dig som är över 65 år eller har en funktionsvariation samt bor i eget boende och är skriven i Vara kommun. Syftet med dessa tjänster är att äldre och personer med funktionsvariationer skall kunna bo kvar i hemmet

Läs mer om trädgårds- och fixartjänst här

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare från Campus Västra Skaraborg finns tillgänglig 1 dag/vecka på Arbete och sysselsättningsenheten. Du som är boende i Vara kommun får därmed tillgång till stöd och hjälp på plats.

Du är välkommen att boka en tid hos någon av oss studie- och yrkesvägledare. Du kan bland annat få hjälp med:

 • Valprocessen när det gäller framtida studie- och yrkesval
 • Vägledning och information för att du ska nå dina mål och drömmar
 • Att upprätta en individuell studieplan tillsammans med en SYV
 • Frågor kring behörighet och antagning till fortsatta studier
 • Att planera för en gymnasieexamen

Kontakt

Studie- och yrkesvägledning
Telefontid: Måndag – fredag kl. 9.30 – 11.00, telefon 0510 – 77 13 33
E-post: syvcampus@lidkoping.se

Antagning
Har du frågor om antagning, mejla oss på antagning.campus@lidkoping.se

Mer information finns på SYV Campus Västra Skaraborg

En modell i fem steg som enheten arbetar med.

Steg 1

Myndiggörande, personlig kontakt, mentorskap, kartläggning, aktivitet.

Vad arbetar vi med?

 • Fastställa uppdraget från den part/myndighet som eventuellt har remitterat
 • Vad vill jag?
 • Närvaro-på plats
 • Tydlighet kring vad som förväntas av mig
 • Vi bygger relationer
 • Motivationsarbete

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

Individuella aktiviteter: övningar, friskvård, promenader, samtal, externa kontakter (exempelvis Arbetsförmedlingen eller vården), social träning, Ny i Sverige skriver in sig, täta uppföljningar.

Checklista: Klar med steg 1

Vi har tillsammans gjort en genomförandeplan/handlingsplan. Jag har uttryckt vad jag vill. Jag vet vad som förväntas av mig. Jag vet vad eventuell part/myndighet har gett för uppdrag. Jag klarar av att vara på plats. Jag är motiverad att ta nästa steg.

Steg 2

Fungera med andra, gruppaktivitet, helheten.

Vad arbetar vi med?

 • Fungera med andra
 • Mer motivation att ta mig framåt
 • Arbeta med helheten, exempelvis hemsituationen
 • Komma i tid utifrån min planering
 • Aktivitetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Motiverande samtal, testa på ”våra” arbetsplatser, uppföljningar
 • Gruppaktiviteter: Punkten, Level 2, Jag- stärkande aktiviteter, språkgrupp, friskvård

Checklista: Klar med steg 2

Jag kan fungera med andra. Jag kommer i tid enligt min planering. Jag har mer motivation att ta mig framåt. Jag arbetar med helheten och en strukturerad vardag.

Steg 3

Förhålla sig till andra, utföra arbete, klargöra arbetsförmåga.

Vad arbetar vi med?

 • Förhålla mig till andra
 • Utföra arbete
 • Utreda min arbetsförmåga
 • Passa tider utifrån min arbetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • SEFRAM/Arbetsträning/arbetsprövning/praktik
 • Arbete i servicelaget/ungdomslaget/anpassade interna arbetsplatser ex. kök/städ
 • Körkortsteori, Arbete i Sverige, Förbättra ditt arbetssökande ex. CV
 • Inskrivning Arbetsförmedlingen(om det inte skett innan)
 • Extratjänst

Checklista: Klar med steg 3

Jag kan förhålla mig till andra. Jag kan utföra ett arbete, tar instruktioner och är redo att ta ansvar för mina resultat. Min arbetsförmåga utreds. Jag passar tider utifrån min arbetsförmåga.

Steg 4

Arbeta självständigt, flexibilitet, uthållighet, ansvar för resultat.

Vad arbetar vi med?

 • Samverkan med andra
 • Självständigt arbete
 • Flexibilitet och uthållighet
 • Eget ansvar

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Arbete; särskilt inrättade anställningar. Lönebidrag för utveckling/trygghet/anställning/OSA.
 • Söka jobb/matchning
 • Praktik inför reguljär anställning
 • Sommarjobb

Checklista: Klar med steg 4

Jag kan samverka med andra på ett bra sätt. Jag arbetar självständigt. Jag är flexibel och uthållig. Jag tar eget ansvar och visar på stabilitet.

Steg 5

Egen försörjning, klarar mig självständigt.

Vad arbetar vi med?

 • Arbete externt/andra enheter
 • Studier

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Stöd/uppföljning om behov finns

Checklista: Klar med steg 5

Jag har ett arbete eller studerar på heltid(utifrån min arbetsförmåga). Jag har egen försörjning och klarar mig självständigt.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.