Arbete, sysselsättning och integration

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos socialnämnden som ansvarar för planering och utförande och har till sin hjälp arbete, sysselsättning och integrationsenheten som utför uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Husfasad Odengården.

Syftet med enhetens verksamhet är stärka personer med lång arbetslöshet att komma in på öppna arbetsmarknaden.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Vuxenenheten inom kommunen.

Arbete, sysselsättning och integration erbjuder:

 • Vägledning och coachning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Praktikplatser och åtgärdsanställningar
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering (ÅKA-metodiken)
 • Arbetsprövning/arbetsträning

En väg in –många vägar ut

Enheten använder sig av en arbetsmodell med en ingång , ”en väg in – många vägar ut” för att på bästa sätt möta individuella förutsättningar och behov. Ingången är vägledningsteamet som träffar alla individer som kommer i kontakt med enheten. Efter kartläggning där individens mål, behov och resurser tydliggörs upprättas en handlingsplan med individuellt utformade insatser. Deltagaren får pröva olika aktiviteter exempelvis vägledning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, praktik och anställning. Inom sektionen  finns möjligheter till en tidsbegränsad anställning som även den kan kombineras med olika aktiviteter som för individen framåt. Enheten finns med under hela processen och deltagaren får stöd av en arbetsmarknadskonsulent att genomföra sin handlingsplan.

Öppettider:
måndag –fredag 9.00-16.00

Arbete, sysselsättning och integrations verksamheter

Arkivet

Sedan 2009 har Arbete och Sysselsättningsenheten ett samarbete med Vara kommunarkiv om att ta emot praktikanter som befinner sig i olika faser av arbetsmarknadspolitiska program eller arbetstränar.

Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser. Inom våra lokaler har arkivet två arbetsrum där de har resurser för att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbete med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet utgår från Odengården, Odengatan 23. Läs mer om daglig verksamhet här.

Feriepraktik

Kommunen erbjuder feriepraktik till de ungdomar som går första året på gymnasiet samt gymnasiesärskolan tredje år.

Här kan du läsa mer om feriepraktik.

Integration

På enheten Arbete, Sysselsättning och Integration arbetar kommunens integrationssamordnare. Främst arbetar de med att underlätta för nyanlända som har uppehållstillstånd i Sverige att få en bra start i Vara kommun och bli delaktiga i det svenska samhället. Fokus är att finna svar på frågor om hur saker fungerar i Sverige. Det kan till exempel vara frågor om skola, sjukvård, Migrationsverket eller hur man kan lära sig svenska. Vid behov erbjuds service och socialt stöd. Här ges också information om invandring och flyktingfrågor.

Det finns många aktörer förutom kommuner som arbetar med invandring och integration.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Integrationssamordnarna via Vara kommuns växel 0512-310 00.

Integration Vara kommun

Trädgårds- och fixartjänst

Service för dig som är över 65 år eller har en funktionsvariation samt bor i eget boende och är skriven i Vara kommun. Syftet med dessa tjänster är att äldre och personer med funktionsvariationer skall kunna bo kvar i hemmet

Läs mer om trädgårds- och fixartjänst här

Vara Ung/Level 2

Vara Ung/Level 2 är en utbildning som riktar sig till dig som är i åldern 16-29 år och som är arbetssökande samt vill komma närmare arbete.

En grundförutsättning för att vara med i programmet är att du har vilja och motivation för att själv aktivt påverka din situation på arbetsmarknaden.

Utbildningen är under 12 veckor, 2 förmiddagar per vecka. Vi kommer under denna tid jobba med, samt diskutera runt bl.a. kommunikation, förhållningssätt, självbild, resurser, ansvar, målsättning och hälsa.

Mestadels arbetar vi i en liten grupp, men även individuellt arbete samt individuella samtal förekommer.

Varje morgon bjuder vi på gemensam frukost och därefter sätter vi igång med dagens aktiviteter.

Vara Ung/Level 2 nås via kommunens växel 0512-310 00.

Servicelaget

Inom Arbete, sysselsättning och integration finns också Servicelaget som är en central del i enhetens verksamhet och ger sysselsättning för personer via olika former av åtgärdsanställningar. Servicelaget arbetar bland annat med: trädgårdstjänst (exempelvis gräsklippning och snöröjning) riktat till pensionärer och funktionshindrade, natur och miljövård, tillsyn och skötsel av fornminnen, bilvård och serviceuppdrag åt kommunens olika förvaltningar.

Vid frågor kontakta arbetsledare via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Ungdomslaget

Inom Arbete, sysselsättning och integration finns ungdomslaget som är en central del i enhetens verksamhet och ger sysselsättning för åtta personer. Ungdomslaget arbetar bland annat med: natur och miljövård, mindre snickerijobb, målningsjobb och serviceuppdrag åt kommunens olika förvaltningar. Ungdomslaget jobbar med Jag-stärkande verksamhet i syfte att stärka individen att kunna ta sig vidare mot arbete eller studier. Regelbunden friskvård är också en naturlig del i ungdomslaget.

Syftet med ungdomslaget är att stötta de ungdomar som bedöms behöva extra stöd för att utveckla och befästa sina arbetsförutsättningar. Insatsen påbörjas med praktik som sedan kan övergå i anställning med stöd under en period, för att sedan ta sig vidare till arbete eller studier. Verksamheten riktar sig till personer mellan 19-29 år.

Ungdomslaget nås via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Vägledningsteamet

Vägledningsteamet är en kartläggnings- och utredningsresurs som består av fyra arbetsmarknadskonsulenter med kompetens inom arbetsmarknad, studier, rehabilitering och habilitering. Alla vuxna arbetslösa 18-65 år som bor i Vara kommun är välkomna till vägledningsteamet för att få vägledning till arbete, utbildning eller sysselsättning.

Vägledningsteamet samarbetar med arbetsförmedling, försäkringskassa, föreningar, det lokala näringslivet, individ-och familjeomsorgen och andra kommunala enheter för att stödja arbetslösa/försörjningsstödstagare att hitta vägar till arbetsmarknad och meningsfull sysselsättning. Med utgångspunkt i en individuellt utformad plan erbjuds individen stöd att ta nästa steg till något av följande spår: arbete/sysselsättning, studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbete/sysselsättning/studier

Vi kan erbjuda praktik för de som inte har kommit in i eller har förlorat kontakten med arbetslivet. Vi har platser för arbetsprövning/arbetsträning inom någon av arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter, på privat företag eller ideell organisation.

Vi kan erbjuda vägledning och stöd i att hitta utbildnings- och yrkesvägar.

Rehabilitering/habilitering

 • Inom rehabilitering/habilitering kan vi erbjuda följande insatser
 • Arbetsförmågebedömning/arbetsprövning/arbetsträning
 • Vara Ung/Level 2 – en rehabiliterande verksamhet för unga vuxna i åldern 16-29 år
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering och återhämtning för personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av medicinska och/eller psykosociala skäl
 • Daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, på Dagcenter, Ridskolan, Sefram eller i form av individuella placeringar.

Arbetsmarknadskonsulent nås via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare från Campus Västra Skaraborg finns tillgänglig 1 dag/vecka på Arbete och sysselsättningsenheten. Du som är boende i Vara kommun får därmed tillgång till stöd och hjälp på plats.

Du är välkommen att boka en tid hos någon av oss studie- och yrkesvägledare. Du kan bland annat få hjälp med:

 • Valprocessen när det gäller framtida studie- och yrkesval
 • Vägledning och information för att du ska nå dina mål och drömmar
 • Att upprätta en individuell studieplan tillsammans med en SYV
 • Frågor kring behörighet och antagning till fortsatta studier
 • Att planera för en gymnasieexamen

Kontakt

Studie- och yrkesvägledning
Telefontid: Måndag – fredag kl. 9.30 – 11.00, telefon 0510 – 77 13 33
E-post: syvcampus@lidkoping.se

Antagning
Har du frågor om antagning, mejla oss på antagning.campus@lidkoping.se

Mer information finns på SYV Campus Västra Skaraborg

Sedan 2009 har Arbete och Sysselsättningsenheten ett samarbete med Vara kommunarkiv om att ta emot praktikanter som befinner sig i olika faser av arbetsmarknadspolitiska program eller arbetstränar.

Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser. Inom våra lokaler har arkivet två arbetsrum där de har resurser för att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbete med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.

Kontakt

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.