Näringslivsrådet i Vara kommun

Bilden visar Varas näringslivsråd.

Om rådet

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Rådet ses 4-5 gånger per år och genom öppen dialog mellan näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner tas gemensamt ansvar för tillväxt och utveckling i Vara kommun.

Vilka sitter i rådet?

Näringslivsrepresentanter:

Teknikföretagen: Andreas Kvist (Ordf.)
Handeln: Jessica Lundmark
Åkerinäringen: Peter Holgersson
LRF: Leif Stenkvist
Träindustrin: Magnus Efraimsson
Besöksnäringen: Victoria Johansson
Kulturella och kreativa näringar: Anna-Lena Andersson
Fastighetsägarna: Henrik Darius
Byggbranschen: Lena Aholainen

Kommunrepresentanter, politiker:

Kommunstyrelsens ordf. (M): Gabriela Bosnjakovic
Kommunstyrelsens förste vice ordf. (C): Irene Karlsson
Kommunstyrelsens förste vice ordf. (S): Fredrik Nelander

Kommunrepresentanter, tjänstepersoner:

Samhällsbyggnadschef: Johanna Forslund Kullander
Enhetschef för miljö och bygg: Olof Ryberg
Chef arbete- och sysselsättning: Håkan Olsson

 

 

Minnesanteckningar

Här finns mötesanteckningar från Näringslivsrådet: Protokollarkiv — Vara kommun

Stående dialogpunkter för rådet

Följande dialogpunkter behandlas alltid på rådets möten:

Infrastruktur
Kommunikationer
Tillgång på bostäder
Brottsförebyggande arbete
Branschernas nuläge (Laget runt) med fokus på t. ex. Aktuellt/På gång, Rekryteringsförutsättningar, Övrigt

Här finns mötesanteckningar från Näringslivsrådet: Protokollarkiv — Vara kommun

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.