Serviceguide

Det är viktigt för oss att du som företagare snabbt och enkelt ska kunna få svar på dina frågor och funderingar. Här följer en serviceguide i korthet.

Bygglov

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Kontaktperson Malin West
Läs mer här.

Branschorganisationer och nätverk

I kommunen finns det flera aktiva nätverk. Kontakta dem direkt med eventuella frågor och funderingar.

Teknikföretagen: Markus Åkerstedt, tel 0512-325 64
Företagarna i Vara: Anielle Strömbeck, tel 073-619 85 65
Vara Köpmannaförening: Inge Jansson, tel 0705-53 31 00
Åkerinäringen: Ann-Britt Martinsson, tel 010-110 22 03
LRF: Stefan Aldén, tel 070-531 21 86
Träindustrierna: Magnus Efraimsson, tel 0512-576 00
Besöksnäringen: Victoria Johansson, tel 0512-300 501
Svenska Kyrkan: Leif Nordlander, tel 0512-797280
Vara Qvinna: Kerstin Wångstedt, tel 070-586 85 63
Centrumutveckling i Kvänum
Vara Frisk

Läs mer här.

Industrifastigheter och Bostäder

Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter
Kontaktperson: Areli Rundqvist
Telefon: 0512-296 90
Besöksadress: Odengatan 2

Läs mer här.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp:
Kontaktperson: Fredrik Lidén
Besöksadress: Ekedalsgatan 4

Egen brunn och enskilt avlopp:
Kontaktperson: Mathias Hultberg

Läs mer här.

Serveringstillstånd

Kontaktperson: Annika Bringsved

Läs mer här.

Livsmedel

Kontaktperson: Henrik Stjernqvist

Läs mer här.

Torghandel

Kontaktperson: Britt-Marie Persson (Torgtillsyningsman)
Övrigt: Kommunhuset anvisar platser samt debiterar avgifter

Läs mer här.

Kontakt

E-tjänster relaterade till Företagare