Covid-19: För företagare

Här har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information och vad Vara kommun gör.

Kvinna skriver på laptop.

Pandemilagen – vad innebär den?

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag, även kallad pandemilagen, i Sverige. Den innebär att regeringen och myndigheter kan införa begränsningar för verksamheter avseende; allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning, men det är  Länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs och inte kommunen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen. E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se eller telefon 010- 224 40 00.

Länsstyrelsens information om pandemilagen.

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till och med 31 maj 2022.

FöretagsAkuten i Skaraborg

FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser.

För att kunna möta dina behov av professionell stöttning så är vi din första kontakt på NyföretagarCentrum, vi samarbetar med ALMI företagspartner och andra aktörer.

NyföretagarCentrum i Skaraborg har tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

Kontakt

Måndag till fredag kl 10-16
Telefon: 0500-45 41 41
E-post: skaraborg@nyforetagarcentrum.se

Vi eftersträvar i första hand möten via telefon och online men kan även erbjuda bokad personlig konsultation vid behov.

Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen medfinansierar FöretagsAkuten i Skaraborg.

Externa aktörer som stöttar företagare

Vara kommun tillsammans med andra kommuner i Skaraborg samverkar med en rad olika aktörer som på olika sätt gör insatser för att stötta dig som företagare. Länkar till dessa aktörers hemsidor och deras insatser hittar du här:

Connect Sverige
ICD
Assar
ALMI
Nyföretagarcentrum

Övrig allmän information

Verksamt.se – sammanställd information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna

Frågor och svar om förslag på kommunala och regionala åtgärder från Svenskt Näringsliv och Visita

SKR har sammanställt information om arbetsgivarens ansvar vid epidemi eller pandemi

Information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare hittar du här

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation

Tips om handlingsplan i kris från kommunens samarbetspartner Connect Sverige

Governmental support in the current Corona situation

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.