Covid-19: För företagare

Här har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information och vad Vara kommun gör.

Kvinna skriver på laptop.

Pandemilagen – vad innebär den?

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag, även kallad pandemilagen,  i Sverige. Den innebär att regeringen och myndigheter kan införa begränsningar för verksamheter avseende; allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning, men det är  Länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs och inte kommunen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se eller telefon 010- 224 40 00.

Länk till Länsstyrelsens webbsida där du kan läsa mer om den nya lagen.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

——————————————————————————————————————————————————————–

Samverkar med näringslivet för att säkerställa bemanning

I dialog med näringslivs- och arbetsmarknadsrådet har Vara kommun beslutat sig för att erbjuda permitterade personal vid privata företagens arbete i våra verksamheter.

Syftet är dels att försörja de kommunala verksamheterna med personal, inom främst vård, omsorg och kostverksamhet, och dels att underlätta för näringslivet då deras permitteringslöner minskar. Erbjudandet har även gått ut till privatpersoner som är i behov av arbete.

Kontakten med kommunen sker via kommunens växel, tel. 0512-310 00, och slussas via enheten för Arbetsmarknad, integration och sysselsättning vidare till Bemanningsenheten.

FöretagsAkuten i Skaraborg

FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser.

För att kunna möta dina behov av professionell stöttning så är vi din första kontakt på NyföretagarCentrum, vi samarbetar med ALMI företagspartner och andra aktörer.

NyföretagarCentrum i Skaraborg har tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

Kontakt
Måndag till fredag kl 10-16
Telefon: 0500-45 41 41
E-post: skaraborg@nyforetagarcentrum.se

Vi eftersträvar i första hand möten via telefon och online men kan även erbjuda bokad personlig konsultation vid behov.

Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen medfinansierar FöretagsAkuten i Skaraborg.

Checklista för verksamheter

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bromsa smittan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en checklista med tips på åtgärder.

Till dig som driver restaurang eller kök

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19:

  • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
  • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
  • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
  • Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt.
  • Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare.
  • Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Har du några frågor kontakta Vara kommuns livsmedelsinspektörer:
Åsa Rohrer, tel. 0512-312 53
Teresa Domingues, tel. 0512-310 70

Externa aktörer som stöttar företagare

Vara kommun tillsammans med andra kommuner i Skaraborg samverkar med en rad olika aktörer som på olika sätt gör insatser för att stötta dig som företagare. Länkar till dessa aktörers hemsidor och deras insatser hittar du här:

Connect Sverige
ICD
Assar
ALMI
Nyföretagarcentrum

Övrig allmän information

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.