Jobba i Vara kommun

Vara kommun är med sina ca 1 200 medarbetare den enskilt största arbetsgivaren i Vara kommun.

Varas kommunhus i solsken

I Vara kommun arbetar vi utifrån vår etiska kompass där ledorden hållbara, välkomnande, helhetstänkande och kreativa visar vägen. Det är med kompassen i åtanke som vi möter våra kommuninvånare, vårt näringsliv och våra kollegor.

Det är viktigt för oss att alla medarbetare mår bra och upplever att de har meningsfulla arbetsuppgifter. Det uppnår vi på bästa sätt genom att våra medarbetare är med och påverkar det dagliga arbetet, hur det är utformat och dess utveckling. Våra medarbetarundersökningar är här en nyckel för att se att vi lyckas skapa den delaktighet och dialog vi tror på. I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans som vi når våra gemensamma mål.

Du som jobbar hos oss har ett lösningsfokuserat arbetssätt där du identifierar och förstärker framgångsfaktorer. Styrkebaserad utveckling är vår melodi!

Våra ledare deltar i ett fortlöpande ledarutvecklingsprogram. De arbetar ständigt med att se och stärka alla medarbetare i det dagliga arbetet genom ett coachande och tillitsbaserat ledarskap.

Förmåner till dig som är anställd i Vara kommun:

  • Ett friskvårdsbidrag på 1000 kronor/år. Vilken möjlighet att investera i dig och ditt välmående!
  • Tillgång till Fritidsföreningens trevliga och givande aktiviteter. Ett brett utbud av såväl motionsaktiviteter som kultur- och fritidsaktiviteter. Något för alla helt enkelt!
  • Möjlighet till semester- och löneväxling.
  • Rabatterat lunchpris i vissa av våra fantastiska skolmatsalar.
  • Vissa yrkeskategorier ingår i flextidsavtalet. Är du en av dem har du möjlighet att påverka din arbetstid. Vi vill underlätta balansen mellan arbete och fritid.

Företag i Vara kommun

Vara sjuder av entreprenörskap med ett näringsliv som överträffar de flesta av Sveriges små kommuners. I det öppna slättlandskapet ser man uppenbarligen längre, bortom problemen och över hindren.

Den entreprenörsanda som vuxit sig stark i Vara kommun är i grunden en konsekvens av enskilda personers drivkraft, unika idéer och hårda arbete. Här finns flera exempel på företag som börjat i huvudet på uppfinningsrika bönder, som sedan omsatts till småskaliga verksamheter, och sedermera växt sig stora nog att sätta Vara på världskartan.

Vill du jobba med företag som har världen som arbetsfält? Utlysta tjänster i området.

Vill du ha stöttning på din väg tillbaka till arbetslivet?

Vara kommun har ett vägledningsteam som omfattar fyra arbetsmarknadskonsulenter med kompetens inom arbetsmarknad, studier, rehabilitering och habilitering. Alla vuxna arbetslösa 18-65 år som bor i Vara kommun är välkomna till vägledningsteamet för att få vägledning till arbete, utbildning eller sysselsättning. Läs mer här.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.