Jobba i Vara kommun

Vara kommun är med sina ca 1 200 medarbetare den enskilt största arbetsgivaren i Vara kommun.

Varas kommunhus i solsken

Jobba hos oss

Varje dag arbetar vi med att utbilda barn och unga, hjälpa äldre och funktionsnedsatta i samhället, hålla rent och fint på våra gator, ordna aktiviteter för invånare, göra så att parkerna blommar, att turister trivs och att företagare får den service de behöver.

I Vara finns kanske ditt nästa arbete bland de cirka 180 yrkena i vår kommun. Tillsammans underlättar vi vardagen för invånarna på olika sätt.

Vara kommuns grundstenar är delaktighet, kompetens och ledarskap. Vi satsar kontinuerligt på övergripande kompetensutvecklingsinsatser för alla våra medarbetare, några satsningar är mer kända än andra. 2001 var det första året då kommunanställda åkte på internat till Mallorca. Under denna verksamhetsutveckling fokuserades det på den goda arbetsplatsen och det vinnande laget. Efter 2001 har kommunen fortsatt med tanken kring internat och verksamhetsutveckling vilket har medfört att platser som Prag, Island, Estland och nu senast Norge har besökts.

Vi följer regelbundet upp hur våra medarbetare upplever kommunen som arbetsgivare i form av arbetsklimatundersökningar vart annat år. Undersökningarna ligger till grund för förbättringar av arbetssituationen på såväl enhets, förvaltning som kommunövergripande nivå.

Vara vågar!

Företag i Vara kommun

Vara sjuder av entreprenörskap med ett näringsliv som överträffar de flesta av Sveriges små kommuners. I det öppna slättlandskapet ser man uppenbarligen längre, bortom problemen och över hindren.

Den entreprenörsanda som vuxit sig stark i Vara kommun är i grunden en konsekvens av enskilda personers drivkraft, unika idéer och hårda arbete. Här finns flera exempel på företag som börjat i huvudet på uppfinningsrika bönder, som sedan omsatts till småskaliga verksamheter, och sedermera växt sig stora nog att sätta Vara på världskartan.

Vill du jobba med företag som har världen som arbetsfält? För mer om utlysta tjänster i området, kolla här.

Vill du ha stöttning på din väg tillbaka till arbetslivet?

Vara kommun har ett vägledningsteam som omfattar fyra arbetsmarknadskonsulenter med kompetens inom arbetsmarknad, studier, rehabilitering och habilitering. Alla vuxna arbetslösa 18-65 år som bor i Vara kommun är välkomna till vägledningsteamet för att få vägledning till arbete, utbildning eller sysselsättning. Läs mer här.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.