Semestervikariat

Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Välkommen att jobba som semestervikarie i Vara kommun!

Tre kvinnor sitter vid ett bord och plockar med en bingosnurra.

Vi söker nu semestervikarier som är redo att ta sig an ett viktigt jobb i sommar. Här kan du läsa mer om vad de olika arbetsområdena innebär.

Ansökan semestervikariat inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning

Semestervikariat/timanställning inom hemtjänsten i äldreomsorgen

Semestervikarier/timanställda till Äldreomsorgen

Sjuksköterskeassistent/Sjuksköterskestudent Sommaren 2023

Leg. Sjuksköterska Semestervikariat 2023

Äldreomsorg

Vill du göra skillnad varje dag för de kommuninvånare som behöver dig mest? Då kan du jobba som semestervikarie inom äldreomsorgen sommaren 2022Här får du vara en del i arbetet som är både betydelsefullt och meningsfullt genom att du i varje möte ger bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet är omväxlande med både högt och lågt tempo. Inom äldreomsorgen kan du som vikarie arbeta på äldreboende, nattpatrullen, inom hemtjänsten eller med personer med demens.

Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg och/eller nattjänstgöring.

Hemtjänst

Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation.

Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i eget boende, seniorlägenhet eller i lägenhet i gruppboende kan få hemtjänst för att klara sin dagliga livsföring.

Mer information om våra hemtjänstområden.

Äldreboende och inriktning demens

För personer som har ett stort omvårdnadsbehov finns äldreboende samt gruppboende för personer med demenssjukdom. I samtliga boenden finns det kompetent personal som ger omsorg och omvårdnad utifrån den enskildes behov. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden.

Mer information om våra äldreboenden.

Nattpatrullen

Nattetid arbetar kommunens nattpatruller och insatser ges utifrån biståndsbeslut, emottagande och uppföljning av trygghetslarm och planerade samt akuta sjuksköterskeinsatser.

Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning

Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF) omfattar verksamheter som vänder sig till personer under 65 år och som har någon form av fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Inom OF kan du som vikarie arbeta på gruppbostäder, barn- och ungdomsenheten, inom socialpsykiatrin och som personlig assistent.

Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg och/eller nattjänstgöring.

Gruppbostäder

Bostäder med särskild service för vuxna är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med bostäderna är att verka för ett så självständigt liv som möjligt efter individuella förutsättningar genom att stärka den enskildes egna resurser samt att verka för en meningsfull fritid och delaktighet i samhället.

Information om gruppbostäder.

Socialpsykiatri

Personer som har svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och kanske upplever begränsningar som hindrar dem från att delta i samhällets gemenskap kan få stöd från kommunen. Dessa hinder kan vara under längre tid eller kortare tid. Personen kan behöva stöd i sitt boende eller med sin livssituation i övrigt.

Personlig assistans

Personliga assistenter hjälper personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med de grundläggande behoven, så som måltider, av- och påklädning eller att sköta sin hygien.

Personalen arbetar i brukarens egna hem under dygnets alla timmar, beroende på personens behov, intresse och önskemål. Assistansen utförs över hela kommunen.

Mer information om personlig assistans.

Barn- och ungdomsverksamheter

Barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds korttidsvistelse eller korttidsboende, som erbjuder miljöombyte, stimulans och möjlighet till utveckling. För de äldre ungdomarna inriktas verksamheten mer som ett stöd för inträde i vuxenlivet.

Mer information om barn- och ungdomsverksamheter.

Frågor och svar om semestervikariat

Vilka veckor söker ni semestervikarier?

Vi har delat upp semesterperioderna på två och de är mellan vecka 25-33.

Vilka arbetsuppgifter utför jag som semestervikarie?

Som vikarie arbetar du bland annat med personlig omvårdnad, stöd i vardagliga sysslor och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Vilka arbetstider har man?

Arbetspassen sträcker sig över alla dygnets timmar så som dagpass, kvällspass, helger och på vissa enheter nattjänstgöring.

Varför behöver jag datavana?

Det är bra om du är van vid datorer då bland annat dokumentation och digital signering ingår i arbetsuppgifterna.

Varför behöver jag ha körkort?

Körkort är ett krav i vissa enheter t.ex. hemtjänst, Nattpatrullen då du ska köra bil mellan brukare.

Varför är det viktigt att jag har goda kunskaper i det svenska språket?

Att behärska svenska är viktigt för att ge ett bra bemötande, göra sig förstådd, ta till sig viktig information, ge rätt information och för dokumentation.

Varför behöver jag lämna uppgifter från polisens belastningsregister?

Vara kommuns rutin för rekrytering av tjänster hos socialförvaltningen är att begära ett utdrag ut belastningsregistret. Detta för att bedöma lämpligheten hos den sökande. Dina personuppgifter behandlas varsamt och enligt rutin.

Vill du göra skillnad varje dag för de kommuninvånare som behöver dig mest? Då kan du jobba som semestervikarie inom äldreomsorgen sommaren 2022Här får du vara en del i arbetet som är både betydelsefullt och meningsfullt genom att du i varje möte ger bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet är omväxlande med både högt och lågt tempo. Inom äldreomsorgen kan du som vikarie arbeta på äldreboende, nattpatrullen, inom hemtjänsten eller med personer med demens.

Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg och/eller nattjänstgöring.

Hemtjänst

Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation.

Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i eget boende, seniorlägenhet eller i lägenhet i gruppboende kan få hemtjänst för att klara sin dagliga livsföring.

Mer information om våra hemtjänstområden.

Äldreboende och inriktning demens

För personer som har ett stort omvårdnadsbehov finns äldreboende samt gruppboende för personer med demenssjukdom. I samtliga boenden finns det kompetent personal som ger omsorg och omvårdnad utifrån den enskildes behov. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden.

Mer information om våra äldreboenden.

Nattpatrullen

Nattetid arbetar kommunens nattpatruller och insatser ges utifrån biståndsbeslut, emottagande och uppföljning av trygghetslarm och planerade samt akuta sjuksköterskeinsatser.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.