Assistent hos sjuksköterskeenheten

Malin Ekvall började som assistent hos sjuksköterskeenheten. Idag är hon fast anställd. Här kan du läsa om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Vara.

Kvinna sitter vid ett bord och pratar i telefon.Malin Ekvall, sjuksköterska.

Hej Malin! Hur länge har du jobbat som sjuksköterska i Vara kommun?

Jag blev färdig sjuksköterska i mitten av januari 2021 och började på kommunen två veckor senare. Så snart är det ett år.

Hur kom det sig att du började jobba i Vara?

Jag kom in på sjuksköterskeprogrammet och ville ha ett extrajobb som kunde ge mig bred och god erfarenhet av yrket. Då började jag som vikarie på hemtjänsten. Under min praktik i hemsjukvården under termin 5 så fick jag erbjudande av chefen på sjuksköterskeenheten att jobba med sjuksköterskegruppen på sommaren mellan termin 5 och 6, då som sjuksköterskeassistent. Denna möjlighet gav mig ännu bättre erfarenheter inför mitt kommande yrke som sjuksköterska.

Hur kom det sig att du blev kvar efter assistentjobbet?

Jag tycker verkligen om att jobba inom hemsjukvården, det är speciellt med att få jobba i patientens hemmiljö. Man får långa vårdrelationer som man kan bygga upp och det ger en helt annan helhetssyn för patientens behov än vad man får när man är på enheter som har kortare vårdrelationer.

Skiljer sig arbetsuppgifterna som assistent och sjuksköterska?

Arbetet mellan att vara sjuksköterskeassistent och sjuksköterska skiljer sig egentligen inte jättemycket. Som assistent till sjuksköterskorna så får man göra egna hembesök som kan innefatta provtagning, blodtryckskontroller, större såromläggningar, subkutana injektioner och mycket mer. Man får även åka till labb, göra apoteksärenden och en del läkemedelshantering.

Det enda man inte gör helt själv som sjuksköterska assistent är dokumentationen och hälsobedömningar. Som sjuksköterskeassistent så har man verkligen chansen att utveckla sitt självständighet eftersom man åker ut på besök själv, samtidigt som man alltid har en erfaren sjuksköterska ett telefonsamtal bort.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är nog det som jag nämnt tidigare, de långa vårdrelationerna man kan bygga när man jobbar med patienterna i deras egna hem. Och även variationen, vi jobbar med så otroligt många olika sjukdomar och tillstånd så man blir bred i sin kunskap.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka jobb som assistent hos Varas sjuksköterskeenhet?

Att du verkligen borde söka! Som sjuksköterskeassistent får man en enorm utveckling på sin väg till sjuksköterska. Det är en stor frihet att jobba så självständigt vilket är mycket värt när man sedan står där som färdig sjuksköterska.

Sedan ska man inte sticka under stolen att det är ett väldigt fint plus med att jobba måndag till fredag endast dagtid, hela eller halva sommaren.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.