Allt om prao

Praoveckor våren 2023

Varje klass har en bestämd vecka där de genomför sin prao. Det är inte möjligt att byta vecka. Praoveckorna är under vårterminen 2023 fördelade mellan skolorna enligt följande:

v. 11 – Nästegårdskolan
v. 12 – Alléskolan (A,B)
v. 13 – Alléskolan (C,D,E)

Årskurs 8 har prao under vårterminerna och årskurs 9 under höstterminerna. Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt att underlätta för eleven att få en uppfattning om vad det går att jobba med i framtiden och hur en arbetsplats fungerar. Huvudman för praon är skolorna.

Praktikplattformen – ett automatiserat sätt att säkerställa kvalitet och jämlikhet i praoprocessen

För att ombesörja elevernas behov av praoplatser använder Vara kommun ett digitalt verktyg kallat Praktikplatsen. Praktikplatsen är ett verktyg som är upphandlat av Kommunalförbundet Skaraborg och som ger eleverna tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser i hela Skaraborgsregionen. Detta gör att eleverna har ett stort utbud av platser att tillgå för att skapa så likvärdiga förutsättningar för en givande och lyckad prao som möjligt för varje elev.

Eleverna söker fem praktikplatser i det digitala verktyget och blir sedan tilldelade en av dessa. I möjligaste mån försöker systemet tillgodose elevernas första val, men i de fall en plats har flera sökanden kommer denna att slumpvis tilldelas någon av de sökande. Det är därför viktigt att eleverna utnyttjar alla sina fem val. Valet av praktikplatser sker under skoltid i klassrummet.

Om det finns elever som av olika anledningar önskar ordna praoplats utanför praktikverktyget uppmanas de ta kontakt med studie- och yrkesvägledare. Eleverna ska senast en vecka innan praoperioden ta kontakt med handledare på praoplatsen för att få information om schema, arbetsuppgifter, arbetskläder etc. Kontaktuppgifter till handledare delges i samband med platsfördelning.

Är du arbetsgivare och vill ta emot praoelever?

Önskar du som arbetsgivare ta emot praoelever? Fyll i dina uppgifter här, därefter kontaktas du av Vara kommun som slutför processen åt dig.

Är redan användare? Välkommen att logga in i praktikverktyget och erbjuda platser inför våren 2023.

Bakgrund

Från och med 2019 praktiserar alla åttonde- och niondeklassare i en vecka och ges därmed möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden.

Införandet av prao – praktisk arbetslivsorientering – ger även alla arbetsgivare en möjlighet att möta framtidens kollegor, medarbetare, chefer med mera, en chans som är väl värd att ta vara på. På den här sidan samlas all information gällande praoinförandet som kan vara bra oavsett om du är elev, vårdnadshavare, skolpersonal eller arbetsgivare. Saknas något, låt oss veta via praktik@vara.se.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.