Workshop om praktikverktyget

Nu vässar vi oss tillsammans för att utveckla användningen av praktikverktyget!

Inom kort är den första praoomgången efter återinförandet av lagstadgad prao genomförd. Tillsammans har arbetsgivare – offentliga och privata – lyckats erbjuda alla elever i årskurs åtta en möjlighet att prova på arbetslivet. Ett gott samarbete för en god sak. Tack!

Inför höstens praoomgång önskar Vara kommun bjuda in till en frukostworkshop på temat:
”Praktikverktyget – hur kan vi som arbetsgivare använda det och vad är bra att tänka på i annonsskrivandet?”

Bland annat deltar Eva Axelsson, huvudadministratör i Praktikverktyget Skaraborg, samt representanter från Vara kommun. Mötet kommer inledas med en tillbakablick på den nuvarande perioden och en möjlighet för er som arbetsgivare att komma med synpunkter på hur vi tillsammans kan förbättra arbetet för en jämlik och kvalitativ prao för våra framtida medarbetare.