Schlättas Framtidskväll

Här hittar du information om Schlättas Framtidskväll – en ny satsning som ska inspirera fler att välja en framtid inom industri- och teknikbranschen.

Logotyp Schlättas Framtidskväll.

Vad är Schlättas Framtidskväll – Fokus Industri och Teknik?

Inspirerade av Götenes ”Industrinatt” och Skaras ”Jobb Skarakvällen” så önskar nu TeknikCollege på Lagmansgymnasiet i Vara – ett samarbete mellan kommunen och teknikföretagen – inspirera fler unga och andra att välja en framtid inom industri- och teknikbranschen.

När äger det rum?

Den 9 mars 2023 kl. 16:00 – 21:00.

Vad syftar det till?

  • Visa på lokala framtidsjobb och lokala varumärken inom industri- och teknikbranschen.
  • Synliggöra Lagmansgymnasiet i allmänhet och industri- och teknikprogrammet i synnerhet.
  • Verka för långsiktig kompetensförsörjning och kortsiktig rekrytering.
  • Stärka den lokala stoltheten av alla lokala industri- och teknikföretag.

Vilka företag kommer att öppna sina dörrar?

Så fort det är klart vilka industri- och teknikföretag i kommunen som kommer att medverka så kommer det att kommuniceras ut här och i andra kanaler.

Vilka besökare bjuds in?

Inbjudan kommer att gå ut brett och riktar sig till barn/unga, högstadieelever, pedagoger, medborgare/allmänhet. Anledningen till den breda ansatsen är att skapa förutsättningar för en generell ”aha och wow-upplevelse” av en spännande bransch. Ta vara på chansen – vem du än är!

Vad händer nu?

Just nu ges lokala industri- och teknikföretag möjlighet att anmälas sig till att medverka. I början på 2023 kommer mer information. Håll utkik!

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.