Torghandel

Torghandel får bedrivas på flera orter i Vara kommun – i Kvänum, Vara och Vedum. Det är endast i Vara som det finns en mer regelbunden handel.

Bilden föreställer torgstånd

Rutinerna nedan gäller för torget i Vara. Är du intresserad av Kvänum eller Vedum så kontakta torghandelsansvarig.

Platser

På torget finns det ett antal saluplatser om 4 x 4 meter. Du kan disponera en eller flera saluplatser beroende på ditt önskemål, och hur många som finns lediga.

El finns att tillgå till självkostnad.

Tider

Torghandel är tillåten måndag till fredag klockan 07:00 – 19:00 samt lördag klockan 07:00 – 24:00. Vid större evenemang, som Jordgubbens dag, gäller andra regler.

Taxa

Avgiften baseras på hur stor ytan som du använt, och vid hur många tillfällen. De 30 första tillfällena är helt avgiftsfria. Därefter är avgiften 320 kr för dag 31 – 90 per plats (för hela perioden, inte per dag). För ännu fler handelsdagar, se regelverket.

Hur du får en torgplats

Det finns fasta och tillfälliga platser. För att få en fast måste du hyrt saluplats minst 20 gånger föregående år. Har du en fast plats, men inte tagit den i anspråk före kl. 09.00, kan platsen uthyras till annan försäljare.

Tillfälliga platser bokas enligt principen ”dag för dag”. Du kan även boka några dagar framåt. Bokning görs på Gatu- och park-kontoret. Bokningsblanketten skall fyllas i, och undertecknas. Därefter erhålls en karta över saluplatserna, och nummer på de platser du tilldelats. Om du har behov av el, får du även en nyckel till elskåpet.

Kontakt

För frågor gällande torghandel, kontakta administratör Jennie Lineruth på tel. 0512-317 89.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.