Upphandlingar

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping. De sköter samordning och ledning av upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och administrerar övergripande upphandlingsärenden.

Handskakning

Eftersom kommuner räknas som upphandlande myndigheter lyder vi under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Varför upphandling?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar kommunens upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. Syftet med att upphandla en entreprenad, en verksamhet, en tjänst eller varor är att få uppdraget utfört på bästa sätt till önskad kvalitet och till lägsta möjliga kostnad. En upphandling ska leda till en tydlig definition om vad som ska utföras eller levereras.

Genom upphandling skapas också konkurrens mellan leverantörer som leder till nyskapande och utveckling av verksamheten. Upphandling av varor och tjänster är viktig för att säkerställa kvaliteten i servicen till kommunens invånare..

Mer information om offentlig upphandling finns på upphandlingsmyndighetens hemsida (nytt fönster). Sidan drivs av upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

Lagar och regler vid upphandling

Hos Konkurrensverket finns aktuell information om lagar och regler för offentlig upphandling (nytt fönster). Där hittar du också hur upphandlingsprocessen för varor och tjänster är utformad. Det finns även en rad andra tjänster som kan vara användbara för dig som vill lära dig mer om offentlig upphandling.

Hos Upphandlingsmyndigheten finns information om hur upphandlingsprocessen för varor och tjänster är utformad. Det finns även en rad andra tjänster som kan vara användbara för dig som vill lära dig mer om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Här kan du se Vara kommuns pågående upphandlingar: Aktuella upphandlingar

Kontakt

upphandling@lidkoping.se

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.