Upphandlingar

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara och dess bolag har en gemensam upphandlingsorganisation som du kan kontakta om du har frågor.

Upphandlingsstaben svarar för samordning och ledning av upphandlingsverksamheten i de sex kommunerna och administrerar upphandlingsärenden av övergripande natur.

Här kan du se pågående upphandlingar: Aktuella upphandlingar

Kontaktuppgifter:

Lennart Jonsson
Upphandlingschef
lennart.jonsson@lidkoping.se
Tel: 0510-77 08 44