Artikeln publicerades 19 juni 2024

Bra betyg för kommunens kontaktcenter

Vara kommuns kontaktcenter hamnade på plats 9 när 89 kommuner undersöktes vad det gäller bemötande.
– Resultatet för oss är mycket glädjande då det tydligt visar att vi är på rätt väg med vårt arbete i kontaktcenter, säger kommunikationschef Maria Joelsson.

Det var den första servicemätningen som gjordes sedan kontaktcentret startade i september förra året. Planen är att genomföra undersökningen regelbundet för att säkerställa att kontaktcenter utvecklas i rätt riktning och fortsätter leverera bästa tänkbara servicen.

Resultatet

Undersökningen bestod av en enkät som skickades ut till personer efter att de varit i kontakt med Vara kommuns kontaktcenter via telefon. I Vara var det 163 personer som fick svara på frågorna ”I din senaste kontakt med kommunens medarbetare, hur nöjd är du med bemötandet?” och på ”Hur enkelt var det att få hjälp av kommunen med din fråga?”

Resultatet visar att de som kontaktat kommunen är mycket nöjda med bemötandet. Indextalet för den frågan är 89,4 vilket är betydligt högre än snittet på 83,8 för samtliga 89 kommuner som deltog i undersökningen. Resultatet gör att Vara placerar sig på plats nummer 9.

När det gäller hur enkelt de som ringde in upplevde att det var att få svar på sin fråga hamnade Vara kommun på plats 16. Vara kommuns indextal är 80,1 vilket är bättre än snittet på 74,9. Även här är betyget mycket bra.

Undersökning gjordes under perioden mars till maj och utfördes av företaget Brillant Future AB i samarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR.