Artikeln publicerades 8 september 2023

Nu är SCB:s medborgarundersökning här

Illustration med sex personers huvuden. Texten "Är du utvald?"

Vi deltar i SCB:s årliga medborgarundersökning, där du som invånare får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i Vara kommun.

SCB:s medborgarundersökning skickas ut på uppdrag av de kommuner som väljer att delta. I år deltar 162 av Sveriges 290 kommuner och totalt 211 977 personer har fått möjlighet att svara. Personerna som tillfrågas för att delta väljs genom ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Den som är med kan svara på webben eller en pappersenkät.

Om undersökningen

Undersökningen har nyligen skickats ut med informationsbrev och inloggningsuppgifter till webbenkäten. Undersökningen pågår från den 24 augusti–7 november.

Svarar du via papperspost behöver du svara senast den 3 november. Svarar du på webben är sista svarsdag den 7 november.

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i dessa områden:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Viktigt att du svarar

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som ger Varaborna en möjlighet att tycka till och ge kommunen en bättre bild av hur olika saker upplevs. Ju fler som svarar desto mer tillförlitligt och bättre blir resultatet.

Dina svar hjälper oss att prioritera i vårt framtida arbete!

Mer information

SCB om medborgarundersökningen. Länk till annan webbplats.

Om du inte är utvald att delta i undersökningen men har synpunkter om kommunens service kan du dela med dig av dem i Bättre Vara.