Artikeln publicerades 10 juni 2024

Ny tidsbegränsning på delar av Drottninggatan

Till vänster finns en skylt med information om parkeringstider. Flera bilar står parkerade längs med gatan.

Tiden för hur länge man får stå på en del av parkeringsplatserna på Drottninggatan kommer att ändras. De platser som berörs är de som finns mellan Södergatan och Parkgatan, det vill säga mellan stationshuset och Stora torget.

Idag gäller olika tidsbegränsningar på sträckan. Efter förändringen kommer det vara 2 timmars parkering för alla de berörda platserna. Ändringen görs för att få fler tillgängliga parkeringsplatser nära butikerna och verksamheterna i centrum. Tidsbegränsningen gäller mellan 8:00 – 18:00 måndag till fredag, samt 8:00 – 15:00 på lördagar.

Tiderna för platserna från stationshuset fram till Torggatan har redan ändrats och på övriga platser kommer de att ändras inom kort.

Du som behöver parkera bilen under en längre tid kan ställa dig på Stora torget, längs med Parkgatan och på parkeringen väster om järnvägen.