Artikeln publicerades 24 juni 2024

Ramarna för driftsbudget satta

Brun ordförandeklubba som ligger på ett slagträ på ett bord.

Ramarna för driftsbudgeten för nästa år fastställdes på det senaste kommunfullmäktigemötet.

Det är ett av de viktigaste besluten som kommunfullmäktige fattar under året. Ramarna visar hur mycket av kommunens medel som ska gå till de olika nämnderna.

Ramarna för driftsbudgeten nästa år blir:

  • Kommunstyrelsen: 107,9 miljoner
  • Bildningsnämnden: 513,4 miljoner
  • Socialnämnden: 473,9 miljoner
  • Tekniska nämnden: 34,7 miljoner
  • Miljö- och byggnadsnämnden: 5,7 miljoner

Det ger ett budgeterat resultat på + 20,1 miljoner kronor.

Hur pengarna fördelas på kommunens olika verksamheter beslutas av ansvarig nämnd under hösten.