Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Rörelse som superkraft -
Anders Hansen föreläser

Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark, om rörelse som superkraft kommer att hålla föreläsningar anordnade av Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund.

Du kan delta på plats eller via digital länk.

Vår hälsa och vårt välmående är en avgörande faktor för att utveckla och skapa tillväxt i Skaraborg. Fysisk aktivitet har visat sig vara en verklig superkraft som inte enbart stärker vår fysiska hälsa, utan också vårt mentala välmående. En hälsosam och aktiv livsstil är en investering som kan ha långsiktiga positiva effekter på vår hälsa och livskvalitet. Samtidigt är det en verklighet att vi som samhälle blir allt mer stillasittande.

Föreläsningar

Med detta som bakgrund bjuder Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg och Skaraborg kommunalförbund in dig till en föreläsning med Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark, om rörelse som superkraft.

Medborgardialog

Efter föreläsningen leder Jonna Nyberg från Retorikverkstaden en medborgardialog där vi pratar om utmaningar och möjligheter kopplat till fysisk aktivitet bland våra invånare. Representanter från kommunerna så som skola, samhällsbyggnad, närings- och föreningsliv samt fastighetsägare är inbjudna till föreläsningen och medborgardialogen.

Tid och platser

13 november klockan 18.00, Jubileumsteatern i Mariestad

14 november klockan 18.00, Aulan i Skara Stadshus

14 november klockan 18.00, digitalt via länk

Evenemanget är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmälan öppnar 20 oktober.