Artikeln publicerades 15 november 2023

Sprinten kommunens första trygghetspunkt

Två män och en kvinna står på platsen utanför Konserthuset och Lagmansgymnasiet.

Vara kommuns första trygghetspunkt håller på att skapas. Tre av flera inblandade i arbetet är Carl Paegle säkerhetssamordnare, Erik Lindström (M), ordförande i tekniska nämnden och Anki Torstensson, kostchef.

Vara kommuns första trygghetspunkt håller på att skapas.
– Invånarna ska kunna komma hit för att få information, ladda mobilen, hämta vatten, värma sig och vid behov få något varmt att äta och dricka vid händelse av kris, säger säkerhetssamordnaren Carl Paegle.

Trygghetspunkter är ett av fokusområdena som politikerna beslutat och varit drivande i att kommunen ska arbeta med för att stärka beredskapen. Det är också något som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar kommunerna runt om i landet att skapa.

Tekniska nämnden har bestämt att Sprintenområdet som består av Lagmansgymnasiets, konserthusets, AMB:s och black boxs lokaler ska vara kommunens första trygghetspunkt.

Kriskök

Själva hjärtat utgörs av ett reservkraftsaggretat på 700 hk som redan finns på plats och kan startas upp direkt om det behövs. Det klarar av att hålla igång hela komplexet och Lagmansköket.

– Lagmansköket är kommunens kriskök. Vi kan ställa om och få fram 3 000 portioner mat per dag till de som omfattas av kommunens verksamhet som boenden och skolor. Utöver detta planerar vi för att vid behov få fram 5 000 nödportioner per dygn som vi får laga till i omgångar, säger kostchefen Anki Torstensson.

Startas direkt

Det som återstår innan trygghetspunkten är helt klar är en del administrativt arbete.

– Vi ska bland annat skapa rutiner för när trygghetspunkten ska aktiveras, vilka som ska bemanna den och hur den ska märkas ut. Skulle det inträffa en kris just nu kommer trygghetspunkten att kunna användas direkt ändå, säger Carl Paegle.

Utreder fler platser

Under hösten har det gjorts en inventering av kommunala lokaler som kan bli aktuella som trygghetspunkter på orterna runt om i kommunen. Den kommer att lämnas vidare för utredning som sedan kommer leda till ett politiskt beslut om hur många och var trygghetspunkterna ska finnas.