Artikeln publicerades 16 november 2023

Storgatan öppen för trafik igen

Första etappen av ombyggnationen av Storgatan och Torggatan i Vara är klar.

Nu finns det bland annat en gång- och cykelbana längs sidan med Fagerbergs och Varafin fram till Lilla torget. Det finns uppmärkta parkeringsplatser, cykelparkering, ny gatubelysning och det har planterats nya gatuträd.

Nu när Storgatans del är klar står två etapper av Torggatan på tur att byggas om. Planen är att arbetet ska starta i mars men det beror på om besluten om vem som ska utföra arbetet på de två etapperna som är kvar överklagas och hur vintern blir.

Du kan läsa mer här. Information om ombyggnaden