Kamerabevakning

Här informerar vi om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in i samband med kameraövervakning.

Kamerabevakning på stationshuset i Vara

Tekniska nämnden ansvarar för kamerabevakningen av stationshuset och behandlar personuppgifter i form av rörlig bild. Syftet med kamerabevakningen är att förhindra såväl yttre som inre skadegörelse samt bidra till en god trygghet för besökare till stationshuset. Detta genom att upptäcka störningar av allmän ordning.

Filmerna sparas i 7 dagar och sedan raderas materialet.

Personuppgifterna kan vid misstanke om brott komma att föras över till polismyndigheten. Vid utredning av brottslig verksamhet kan uppgifterna komma att sparas längre än 7 dagar.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med någon angående personuppgiftsbehandling? Vara kommun har ett Dataskyddsombud som du kontaktar på e-postadress: v6dataskyddsombud@goliskait.se, alternativt telefon: 0510-77 18 00

Om kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndighetens information om kamerabevakning i offentlig verksamhet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.