Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för vara.se

Vara kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.vara.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.vara.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Alla filmer och ljud finns inte i alternativa format.
  • Tabeller saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
  • Vissa knappar saknar etiketter.
  • Texter och funktioner kan vara svåra att se i olika skärmstorlekar, skärmlägen och vid förstoring.
  • Texter och funktioner har färger med låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
  • Fokusmarkeringen saknas på vissa delar av webbplatsen.
  • I formulär kan det vara svårt att uppfatta sammanhanget. Det saknas även automatiska förslag.
  • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om utfällbara områden.
  • Vissa dokument är inte tillgängliga eller saknar alternativa format.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Vara kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av den nuvarande webbplatsen, enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta då webbplatsen håller på att byggas och felen kommer att vara åtgärdade på den nya webbplatsen första halvåret 2023.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 19 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 september 2021.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.