Röd kobratelefon.

Journummer

Socialjour Kommunens ordinarie socialtjänst nås via kommunväxeln på tel. 0512-310 00. Socialjouren är till för akuta ärenden för personer som…

Familjehuset Ängen

På familjecentralen Familjehuset Ängen i Vara finns barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, öppna förskolan Gläntan och Vara Familjeteam, socialtjänstens öppenvård. I samma byggnad…

Händer håller om varandra och erbjuder stöd.

Anhörigstöd

Anhörigstöd finns till för dig som stödjer och hjälper en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte…

Avgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om att ta ut avgifter enligt reglerna om förbehållsbelopp och maxtaxa. Socialnämnden beslutar om förändringar av äldre-…

Bukett med vita liljor.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheten och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Uppdraget som begravningsombud…

En person sitter på en bänk med huvudet lutat i sina händer

Beroende och missbruk

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med beroende och missbruksproblem får det stöd och den hjälp som de…

Nejlikor på marken.

Borgerlig begravning

Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar, antingen man vill att den skall vara religiöst…

Bröllopstårta.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen. I Vara kommun utförs…

Mynt och bankomatkort

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har en låg pension. Ansökan om bostadstillägg för pensionärer…

Spargris.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd kallas också  försörjningsstöd. Alla som bor i kommunen och inte kan försörja…

Barn i en cykelkärra.

Familj, barn och ungdom

Familjeliv har vi alla erfarenhet av – förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika…

Trafikmärke handikapparkering på asfalt

Funktionsnedsättning

Här finner du information för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Någon fyller i en blankett för hand.

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen om färdtjänst. Du kan beviljas färdtjänst om…

Jordglob

Integration

En viktig del är mottagning och introduktion för att kunna ge nyanlända personer förutsättningar för att kunna bli självförsörjande och…

Konsumentvägledning

Från och med 1 april får du som kommuninvånare hjälp med dina frågor kring konsumentärenden genom den nationella tjänsten Hallå…

Väggbonad, hem ljuva hem

Stöd i hemmet

Här hittar du information om hemtjänst, trygghetslarm, sjuksköterskeenheten, bostadsanpassning, samt trädgårds- och fixartjänst.

Fem äldre personer på rad.

Träffpunkter

I kommunen finns fyra träffpunkter för seniorer, en i Vara, en i Vedum, en i Kvänum och en i Levene.…

Röd kobratelefon.

Stöd- och krisjour

Socialjour Du når Vara kommuns sociala jour på följande telefonnummer: 0500-49 74 21 samt 0500-49 74 22. Tider socialjouren går…

Vara vårdcentrums byggnad

Vård

I Vara kommun finns det en vårdcentral. Närhälsan Vara vårdcentral Allégatan 46, Box 154 534 23 Vara Tel: 0512-786 032…

Två kvinnor håller varandras händer

Äldreomsorg

Kommunen ansvarar för äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vidare har kommunen ansvar för hemsjukvården. Äldreomsorgen är indelat i ett antal resultatenheter…