Äldreomsorg

Kommunen ansvarar för äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vidare har kommunen ansvar för hemsjukvården. Äldreomsorgen är indelat i ett antal resultatenheter med en resultatenhetschef som ansvarig för verksamheten. Distriktssköterskor och sjuksköterskor finns på samtliga resultatenheter.

Två kvinnor håller varandras händer

Äldreomsorgens lokala värdighetsgarantier

Bemötande

Vi garanterar…

 • att du bemöts med artighet, hänsyn och respekt för den du är.
 • att all personal i äldreomsorgen bidrar till att stärka ditt oberoende och din självständighet.
 • att all personal i äldreomsorgen respekterar din bostad som din privata sfär. Undantag är den enskildes personliga säkerhet och lagen om personalens arbetsmiljö.

Biståndshandläggning

Vi garanterar…

 • att en biståndshandläggare kontaktar dig inom 5 arbetsdagar efter att din ansökan har kommit in.
 • att du får individuellt anpassad information efter att biståndshandläggaren fattat beslut utifrån din ansökan.
 • att biståndshandläggare finns tillgänglig via kommunens växel på telefonnummer 0512–31 000, under växelns öppettider.

Legitimation och presentation

Vi garanterar…

 • att all ordinarie personal som gör hembesök kan uppvisa legitimation.
 • att all ordinarie personal bär namnskyltar med namn och titel.

Planering och utförande

Vi garanterar…

 • att du får en kontaktman utsedd inom tre veckor från att insatsen har påbörjats.
 • att du tillsammans med din kontaktman inom 2 – 3 veckor skriver en genomförandeplan, där ni planerar hur och när insatserna ska utföras. Dina behov och önskemål, inom ramen för biståndsbeslutet, tas tillvara så långt som möjligt.
 • att insatserna, inom ramen för biståndsbeslutet, utformas utifrån dina resurser och förmågor.
 • att du får information om tillfälliga förändringar av planerade insatser, t ex tidpunkt och dag.
 • att någon av dina anhöriga/närstående inbjuds att involveras i din omsorg utifrån dina behov och önskemål.

Äldreboende och demensboende

Vi garanterar…

 • att du får erbjudande om ett inflyttningssamtal inom 3 veckor efter att du har flyttat in i äldre- eller demensboende. Dina anhöriga/ närstående inbjuds att medverka utifrån dina behov och önskemål.
 • att veckans aktiviteter finns synliga på anslagstavlor mm i de särskilda boendeformerna.

Uppföljning

Du kan lämna dina synpunkter, såväl positiva som negativa, när det gäller de lokala värdighetsgarantierna till kommunens synpunktshantering Bättre Vara.

Det gör du genom att fylla i blanketten TYCK TILL om Bättre Vara eller skriva in dina synpunkter på Bättre Vara.

Behöver du hjälp med att skaffa eller fylla i blanketten eller att söka på kommunens hemsida, är vi gärna behjälpliga. Vi garanterar att dina synpunkter registreras och behandlas av respektive enhet.

Har du några frågor om detta är du välkommen att ta kontakt med enhetschefen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.