Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna har som uppdrag från socialnämnden att utreda och på delegation fatta beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Handläggarna ska tillse att verkställande enhet får den information om krävs för att kunna utföra beviljade insatser och handläggarna har även uppföljningsansvar för beviljade insatser.

Här hittar du ansökningsblanketter om biståndsinsatser enligt LSS och SoL.

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare

Kvänum: tel. 0512-313 41

Stora Levene: tel. 0512-313 51

Vara: tel. 0512-313 42

Vedum: tel. 0512-313 53

Vårdplaneringsteam: tel. 0512-313 45

Ovanstående har telefontid vardagar mellan klockan 08:00 och 09:00.

Bostadsanpassning och färdtjänst

Tel. 0512-318 26, telefontid vardagar mellan klockan 10:00 och 12:00

Jour

0512-313 50, telefontid vardagar mellan klockan 08:00 och 16:00

Kontaktperson för LOV

Tel. 0512- 313 53

LSS-handläggare

Handläggare personer födda dag 1-15, tel 0512-314 38.

Handläggare personer födda dag 16-31, tel 0512-313 43.

Handläggare för barn och unga, tel 0512-311 53.

Telefontid: 08.30-09.30 tisdag-fredag.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.