Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna har som uppdrag från socialnämnden att utreda och på delegation fatta beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Handläggarna ska tillse att verkställande enhet får den information om krävs för att kunna utföra beviljade insatser och handläggarna har även uppföljningsansvar för beviljade insatser.

Här hittar du ansökningsblanketter om biståndsinsatser enligt LSS och SoL.

Biståndshandläggare
Kvänum: 0512-313 41
Stora Levene: 0512-313 51
Vara: 0512-313 42
Vedum: 0512-313 53
Vårdplaneringsteam: 0512-313 45

Ovanstående har telefontid vardagar mellan klockan 08:00 och 09:00.

Bostadsanpassning och färdtjänst
0512-318 26, telefontid vardagar mellan klockan 07:30 och 16:00

Jour
0512-313 50, telefontid vardagar mellan klockan 08:00 och 16:00

Kontaktperson för LOV
0512- 313 53

LSS handläggare
Handläggare personer födda dag 1-15 tel 0512-314 38
Handläggare personer födda dag 16-31, tel 0512-313 43
Handläggare för barn och unga, tel 0512-311 53

Telefontid: 08.30-09.30 tisdag-fredag

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.