Ebba korttid

Boendemiljö

Korttid för brukare med demenssjukdom och kognitiv nedsättning. Till korttiden kommer personen från sjukhus eller från hemmet på beslut från biståndshandläggare. Korttid kan också vara i form av växelvård.

Brukare som vistas på Ebba korttid regelbundet, enligt biståndsbeslut med olika intervall för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende och att avlasta anhöriga.

Möjlighet till trygghetsplats ( anhörigstöd) ( ej biståndsbedömd) finns. Till verksamhet är det kopplat sjuksköterska arbetsterapeut samt fysioterapeut.

Korttidsboende har 6 platser. Ligger i St. Levene  i anslutning till Stenkilsgården.

Finns god kommunikation till St Levene med tåg och buss.

Vår målsättning

Vårt mål är att vara ett trygg och kvalitetssäkra korttid där vi ta till vara på människors egna förmågor och resurser, se till varje enskilds behov genom att personalen har ett professionellt rehabilterande förhållningssätt.

Samverkan med anhöriga

Angeläget att ha en god kontakt med anhöriga för att ge  personen så goda förutsättning som möjligt för att möjliggöra återgång till ordinärt boende.

Kost och måltider

All mat tillagas i Stenkilsgårdens kök det serveras frukost lunch kvällsmat samt mellanmål efter önskemål.

Kontaktman

Alla som kommer till korttiden på beslut från biståndshandläggare får en kontaktman. Kontaktmanskapet är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till de korttidsboendena. Kontaktmannens uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier.

Kostnad

Avgift enligt taxa /dygn som omfattar boende, mat och omvårdnad.

Avgiftshandläggare Catharina Holm nås på tel. 0512-313 24, mejl: catharina.holm@vara.se

Hälso- och sjukvård

Personen har kommunal hälso- och sjukvård  när man vistas på biståndsbedömd korttid eller växelvård.

Den som kommer på trygghetsplats har endast tillgång till kommunal hälso- och sjukvård om de har det i ordinärt boende.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.