Kvänumsgården

Kvänumsgårdens fastighet

Boendemiljö

Kvänumsgården är centralt beläget i Kvänum, mitt emot Nästegårdsskolan. Byggnaden är ihop bygd med Tornumsgården. Ca 5 minuters promenad från livsmedelsaffären, där även busshållplats finns. Kvänumsgården är ett demensboende med 18 boendeplatser, fördelat på två sidor, Vitsippan och Blåsippan. Boendet ligger på markplan med tillhörande utegård.  Gemensamhetsutrymmen och matsal finns på varje sida och ett gemensamt allrum i mitten. Lägenheterna består av 1 rum med toalett och dusch. Det finns även diskbänk och kylskåp i varje rum. Säng och madrass ingår i lägenheten, övriga möbler samt textiler medtages.

Våra mål

”Välkomnande, varm, värdig vardag”.

Vi har brukaren i fokus och arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med ett gott bemötande som grund. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar vår verksamhet genom delaktighet och dialog på våra arbetsplatsträffar.

Vi tar gärna emot synpunkter och ser dem som en del av att förbättra vår verksamhet.

Samverkan med boende och anhöriga

Vi har inflyttningssamtal tillsammans med boende och anhöriga några veckor efter inflytt, Tillsammans med kontaktman enhetschef och sjuksköterska. Uppföljningssamtal sker efter överenskommelse tillsammans med anhörig och kontaktman.

Aktiviteter

Dagliga aktiviteter består till stor del av samvaro som kaffe och samtal tillsammans med alla boende dagligen. Varje brukare har social tid/guldkant en gång i veckan, utifrån deras egna intressen och behov. En grupp i arbetslaget arbetar med aktiviteter kring brukarcentrarad verksamhet, planerar aktiviteter i samband med till exempel högtider.

Kost och måltider

All mat tillagas i köket på Tornumsgården. Personal serverar frukost, förmiddagsfika, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat samt kvällsfika. Måltiden är en viktig del i vardagen. Vi ser den som en aktivitet och ett tillfälle för social gemenskap. Det är viktigt att den utformas och anpassas utifrån var och ens behov.

Kontaktman

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till brukarna. Kontaktmannaskapet skapar förutsättningar för god kvalitet bland annat genom brukarens delaktighet av hur insatser utförs, brukarens integritet och individuellt inriktad omsorg. Genom Kontaktmannaskap tillvaratas medarbetarnas kompetens och ger goda förutsättningar för kontinuitet. Kontaktmannens uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier kring de boende. Som kontaktman ska man arbeta för att skapa trygga former kring de insatser som ges för de boende. Detta görs genom att fastställa hur och när insatser ska utföras/utformas utifrån brukarens delaktighet och behov i samverkan med arbetslaget.

Vad kostar det att bo på äldreboende?

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård justeras årligen utifrån prisbasbeloppet. Innan avgiften fastställs görs en individuell prövning för att kunna säkerställa att reglerna om förbehållsbelopp efterföljs. Övriga biståndsbedömda insatser är kostnadsfria för den som redan betalar full hemtjänstavgift.

Avgiftshandläggare: Catharina Holm, tel. 0512-313 24, mejl catharina.holm@vara.se

Hälso- och sjukvård

Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till kommunal hälso- och sjukvård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som samordnar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån de behov man har. Till boendet kommer regelbundet kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast. Sjuksköterskeenheten

Utvecklingsarbetet

Personalen är den största tillgången. Övergripande mål för verksamheten under 2022utförs i fokusgrupper i arbetslaget som är inriktade emot; Förebyggande insatser, kvalitetssäkrad verksamhet och brukarcentrerad verksamhet. Var och en utav grupperna arbetar utifrån mål som är satta i socialnämnden.

Övrigt

I Kvänums äldreomsorg finns tillgång till fotvård och hårvård för tidsbeställning. Personalen ansvarar för att boka tid för de boende.

Kontakt

Adress

Götgatan 8
535 30 Kvänum

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.