Östergård

Entré till ett enplanshus. Stort träd till vänster.

Boendemiljö

Östergård är ett demensboende med 20 lägenheter på markplan. De 20 platserna är uppdelade i två enheter med ett gemensamt kök i varje enhet och sällskapsutrymmen.

Lägenheterna består av ett rum med kylskåp och diskbänk, möjlighet att sätta in egen mikrovågsugn finns. Stor toalett med dusch finns i varje lägenhet. Säng och madrass ingår i lägenheten, övriga möbler samt textiler medtages.

Östergård har en härlig innergård som är lätt för de boende att utnyttja. För att skapa en sinnesstimulerande miljö för de boende har det i ett av våra utrymmen byggts upp och möblerats ett café med inredning som minner om gamla tider. Caféet används ofta, både av enheten och andra intresserade, som till exempel anhöriggrupper.

Östergård ligger i Vårdcentralens lokaler i Vara och det finns goda kommunikationer med tåg och buss.

Våra mål

Vi vill skapa en meningsfull tillvaro utifrån den enskildes behov genom vardaglig sysselsättning. Bibehålla den boendes förmågor, hälsa och livskvalité genom ett rehabiliterande och salutogent synsätt. Socialnämndens värdegrund är en viktig del i vårt arbete. På Östergård vill vi förbättra vår verksamhet genom att stärka kvalitén så den motsvarar den boendes och anhörigas förväntningar och behov.

Samverkan med boende och anhöriga

Vi har inflyttningssamtal med de boende och anhöriga. Från enheten deltar kontaktman, sjuksköterska och enhetschef.

Aktiviteter

Vardaglig sysselsättning utifrån den boendes behov och önskemål. Gemensamma aktiviteter som personalen anordnar regelbundet, till exempel kafferep, dans och musikunderhållning.  Även anhöriga är hjärtligt välkomna.

Kost och måltider

Frukost tillagas på Östergård. Lunch och kvällsmat tillagas i Solgårdens kök. Personalen serverar frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kvällsmat och kvällsfika. Vi ser måltiden som en viktig del i vardagen och som ett tillfälle till social gemenskap och aktivitet.

Kontaktman

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till de boende. Kontaktmannaskapet skapar förutsättningar för god kvalité bland annat genom den boendes delaktighet av hur insatser utförs, de boendes integritet och individuellt inriktad omsorg. Genom kontaktmannaskapet tillvaratas medarbetarnas kompetens samt ges goda förutsättningar för kontinuitet. Kontaktmannens uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier. Som kontaktman ska man arbeta för att skapa trygga former kring de insatser som ges. Detta görs genom att fastställa hur och när insatser ska utföras/utformas utifrån den boendes delaktighet och behov i samarbete med arbetslaget.

Vad kostar det att bo på äldreboende?

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård justeras årligen utifrån prisbasbeloppet. Innan avgiften fastställs görs en individuell prövning för att kunna säkerställa att reglerna om förbehållsbelopp efterföljs. Övriga biståndsbedömda insatser är kostnadsfria för den som redan betalar full hemtjänstavgift.

Avgiftshandläggare: Catharina Holm, tel. 0512-313 24, mejl catharina.holm@vara.se

Hälso- och sjukvård

Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till kommunal hälso- och sjukvård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som samordnar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån de behov man har. Till boendet kommer regelbundet kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast.

Utvecklingsarbetet

Personalen är den största tillgången och vi utvecklar gemensamt enheten, både genom intern utveckling och av kommunen anordnade utvecklingstillfällen.

Övrigt

På Östergård finns tillgång till fotvård och hårvård för tidsbeställning.

Adress

Johan Brinks gata 4B
534 33 Vara

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.