Rondellen

Rondellen är en korttidsavdelning med 18 platser varav två är trygghetsplatser.

Rondellens Östergård och Södergårds fastighet

Korttidsplatserna ger i första hand möjlighet för medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som inte kan vistas hemma att en kortare tid vistas i särskilt boende.
Platserna kan också ge stöd vid tillfälligt sviktande hälsa eller vård  i livet slut.

På enheten arbetar undersköterskor och sjuksköterskor.

Kontakt

Adress

Allégatan 46
534 32 Vara

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.