Rondellen

Entré till ett enplanshus. Stort träd till vänster.

Boendemiljö

Rondellen är ett korttidsboende med 18 platser, varav 16 är korttidsplatser och två trygghetsplatser. Till korttiden kommer  personer från sjukhus eller hemifrån. Vistelse på Rondellen är grundat på en ansökan av den enskilde och ett beslut av biståndshandläggare under en begränsad tid. En del av platserna nyttjas av så kallade växelvårdare, brukare som vistas på Rondellen regelbundet enligt biståndsbeslut med olika intervall för att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende och att avlasta anhöriga.

Trygghetsplats är en del av kommunens anhörig/närstående stöd. Beslut om trygghetsplats är inget biståndsbeslut. På Rondellen arbetar man i team som består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. Rondellen ligger i Vårdcentralens lokaler.

Våra mål

Vårt mål är att vara ett tryggt och kvalitetssäkrad korttid där vi tar till vara människans egna förmågor och resurser, ser till varje enskild människas behov, genom personal som har ett professionellt, rehabiliterande och salutogent förhållningssätt.

Kost och måltider

Frukost tillagas på Rondellen. Lunch och kvällsmat tillagas i Solgårdens kök. Personalen serverar frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kvällsmat och kvällsfika. Vi ser måltiden som en viktig del i vardagen och som ett tillfälle till social gemenskap och aktivitet.

Kontaktman

Alla som kommer till korttiden på beslut från biståndshandläggare får en kontaktman. Kontaktmanskapet är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till de korttidsboendena. Kontaktmannens uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier.

Kostnad

Avgift enligt taxa/dygn som omfattar boende, mat och omvårdnad.

Avgiftshandläggare: Catharina Holm, tel. 0512-313 24, mejl catharina.holm@vara.se

Hälso- och sjukvård

Personer som vistas på biståndsbedömd korttid eller växelvård har rätt till kommunal hälso- och sjukvård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Personer som kommer på trygghetsplats har endast tillgång till kommunal hälso- och sjukvård om de har det i ordinärt boende.

Utvecklingsarbetet

Personalen är den största tillgången och vi utvecklar gemensamt enheten, både genom intern utveckling och av kommunen anordnade utvecklingstillfällen.

Kontakt

Adress

Allégatan 46
534 32 Vara

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.