Rondellen

Rondellen är en korttidsavdelning med 18 platser varav två av dess har omvandlats till trygghetsplatser.

Korttidsplatserna ger i första hand möjlighet för medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som inte kan vistas hemma att en kortare tid vistas i särskilt boende.
Platserna kan också ge stöd vid tillfälligt sviktande hälsa eller vård  i livet slut.

I vårdlaget arbetar undersköterskor och sjuksköterskor.

Kontakt

Adress

Allégatan 46
534 32 Vara

E-tjänster relaterade till Äldreomsorg