Solgården

Brun treplansbyggnad.

Boendemiljö

Solgårdens äldreboende ligger centralt i Vara tätort. Detta innebär närhet till vårdcentral, apotek, bank och allehanda affärer. Inte långt ifrån Solgården finner du badhusparken. Adressen är Almgatan 11, 534 32 Vara.

På Solgården finns det 30 lägenheter fördelade på tre våningar. Varje lägenhet består av ett rum, ett stort badrum med dusch, samt ett mindre kylskåp. Säng ingår i lägenheten, övriga möbler samt textiler medtages.

Gemensamt kök och vardagsrum finns på varje våningsplan. På varje våning finns även tre uteplatser åt olika vädersträck. En av uteplatserna är inglasad vilket innebär att den kan njutas av tidig vår men även sent på hösten.

Våra mål

Vårt mål är att Solgården ska vara ett tryggt och kvalitetssäkrat äldreboende där vi tar tillvara människors egna förmågor och resurser, ser till varje enskild människas behov, genom personal som har ett professionellt förhållningssätt.

Samverkan med boende och anhöriga

Efter inflytt på Solgården har vi ett inflyttningssamtal tillsammans med den som flyttat in, eventuellt dennes anhöriga, sjuksköterska, kontaktman samt enhetschef. Vi är angelägna om att ha en god kontakt med anhöriga.

Aktiviteter

På Solgården tycker vi att det är viktigt att man får känna att man har en meningsfull tillvaro. Att man har saker att se fram emot.  I entrén till varje våning finns stora tavlor där veckans aktiviteter finns beskrivna. Varje dag finns det aktiviteter att göra. Allt ifrån bingo, kaffekalas, utevistelse, gudstjänst, sång till gymnastik. Varje dag har ett tema. Vilket kan vara till exempel ”Tulpanens dag”, ”kafferepets dag” eller ”polkagrisens dag”. Vårt motto är att alla aktiviteter ska genera tre saker, glädje, värme och meningsfullhet.

Kost och måltider

All mat tillagas i köket på Solgården.  Våningspersonalen serverar frukost, middag, kaffe, kvällsmat samt kvällsfika. Måltiden är en viktig del i vardagen och ett tillfälle till social gemenskap.

Kontaktman

Alla som flyttar in på Solgården får en kontaktman. Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till de boende. Kontaktmannaskapet skapar förutsättningar för god kvalité. Kontaktmannens uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier. Som kontaktman arbetar man för att skapa trygga former kring de insatser som ges. Stor vikt läggs på att den boendes behov tillgodoses när det gäller på vilket sätt insatserna ska utföras. Vi värnar om den boendes integritet, delaktighet och individuella behov.

Vad kostar det att bo på äldreboende?

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård justeras årligen utifrån prisbasbeloppet. Innan avgiften fastställs görs en individuell prövning för att kunna säkerställa att reglerna om förbehållsbelopp efterföljs. Övriga biståndsbedömda insatser är kostnadsfria för den som redan betalar full hemtjänstavgift.

Avgiftshandläggare: Catharina Holm, tel. 0512-313 24, mejl catharina.holm@vara.se

Hälso- och sjukvård

Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till kommunal hälso- och sjukvård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som samordnar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån de behov man har. Till boendet kommer regelbundet kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast.

Utvecklingsarbetet/ äldreomsorgens lokala värdighetsgarantier

På Solgården arbetar vi mycket med att skapa meningsfullhet för dem som bor hos oss. Att få känna att man är delaktig, att man har saker att se fram emot, att få känna sig behövd.

Basen för vårt arbete är den värdegrund vi finner i socialtjänstlagen där det står att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vårt utvecklingsarbete handlar till stor del om äldreomsorgens lokala värdighetsgarantier där stort fokus läggs på bemötandefrågor.

Kontakt

Adress

Solgårdens äldreboende
Allégatan 20-22
534 32 Vara

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.