Stenkilsgården

Stenkilsgårdens fastighet

Boendemiljö

Stenkilsgårdens äldreboende ligger vackert beläget alldeles intill skogen i Stora Levene med närhet till skola, förskola och församlingshem. Stenkilsgården är ett äldreboende med 22 lägenheter fördelade på två våningar. Alla lägenheter har eget kök och stort badrum med dusch.  Säng finns på plats, egna möbler medtages. Kommunikationen till och från Stora Levene är god med tåg och buss. Adressen är Storgatan 42, 534 73 Stora Levene.

Våra mål

Målen med vår verksamhet är att anpassa insatserna efter de boendes individuella behov och möjligheter. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt och har socialnämndens värdegrund som utgångspunkt för vårt arbete. Vi diskuterar, utvärderar och förbättrar vår verksamhet på våra arbetsplatsträffar.

Samverkan med boende och anhöriga

Vi har ankomstsamtal efter inflytt tillsammans med den boende, eventuella anhöriga, sjuksköterska, kontaktman och enhetschef. Vid ankomstsamtalet ger vi information och går igenom arbetsplan, samt ger plats för frågor. Vi ser anhöriga som en viktig del i vår verksamhet.

Aktiviteter

Det finns gemensamma aktiviteter på Stenkilsgården som till exempel gudstjänst, bingo och musikunderhållning. På vår och höst har vi en gemensam fest med underhållning i stora matsalen.

Kost och måltider

All mat tillagas i köket på Stenkilsgården. Personal serverar frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmat och kvällsfika.

Kontaktman

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till brukarna. Kontaktmannaskapet skapar förutsättningar för god kvalitet bland annat genom brukarens delaktighet av hur insatser utförs, brukarens integritet och individuellt inriktad omsorg. Genom Kontaktmannaskap tillvaratas medarbetarnas kompetens och ger goda förutsättningar för kontinuitet.

Kontaktmannens uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier. Som kontaktman ska man arbeta för att skapa trygga former kring de insatser som ges. Detta görs genom att fastställa hur och när insatser ska utföras/utformas utifrån brukarens delaktighet och behov i samverkan med arbetslaget.

Vad kostar det att bo på äldreboende?

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård justeras årligen utifrån prisbasbeloppet. Innan avgiften fastställs görs en individuell prövning för att kunna säkerställa att reglerna om förbehållsbelopp efterföljs. Övriga biståndsbedömda insatser är kostnadsfria för den som redan betalar full hemtjänstavgift.

Avgiftshandläggare: Catharina Holm, tel. 0512-313 24, mejl catharina.holm@vara.se

Hälso- och sjukvård

Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till kommunal hälso- och sjukvård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som samordnar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån de behov man har. Till boendet kommer regelbundet kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast.

Utvecklingsarbetet

Personalen är den största tillgången. Vi beslutar gemensamt att forma innehållet i verksamheten. Vi har hela tiden den boende i fokus. Vi tar även tillvara personalens resurser genom att de får göra det de är bra på. Utvärdering och uppföljning av verksamheten sker på verksamhetsträffarna.

Övrigt

På Stenkilsgården finns tillgång till fotvård och hårvård. Vi har även uppsökande tandvård.

Adress

Stenkilsgårdens äldreboende
Storgatan 42
534 73 Stora Levene

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.