Tornumsgården

Tornumsgården och Kvänumsgårdens fastighet

Boendemiljö

Tornumsgårdens äldreboende ligger centralt i Kvänum, med närhet till skola, och församlingshem. Adressen är Sveagatan 5, 535 30 Kvänum.

Cirka 5 minuters promenad från livsmedelsaffären, där även busshållplats finns. Tornumsgården är ett särskilt boende med 22 lägenheter fördelade på två våningar, Linden våning 1 och Björken våning 2.

Varje lägenhet har ett rum och stort badrum med dusch. Kylskåp finns i varje rum. På varje våning finns gemensam matsal och dagrum med ett inglasat uterum med infravärme som vi kan glädjas av från tidig vår till sen höst. Säng och madrass ingår i lägenheten, övriga möbler samt textiler medtages.

Våra mål

”Tornumsgården – det välkomnande boendet”

Vi har brukaren i fokus och arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med ett gott bemötande som grund. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar vår verksamhet genom delaktighet och dialog på våra arbetsplatsträffar.

Vi tar gärna emot synpunkter och ser dem som en del av att förbättra vår verksamhet.

Samverkan med boende och anhöriga

Vi har inflyttningssamtal tillsammans med boende och anhöriga. Detta möte sker några veckor efter inflyttning. Du som anhörig/närstående är viktig, och vi hoppas på ett gott samarbete.

Aktiviteter

På Tornumsgården har vi som målsättning att ordna en större aktivitet per månad. Dagliga aktiviteter består till stor del av samtal kring kaffet. Under höst- och vårterminer ordnar frivilligverksamheten aktiviteter som bakgrupp, läsecirkel med mera. Gudstjänst ordnas varannan vecka på avdelningen. Dessutom har vi genom projektet Ung Omsorg möjlighet att erbjuda ett utbyte med den yngre generationen. Ung omsorg är ett projekt som syftar till att öka möten över generationsgränser och att föryngra äldreomsorgen.

Kost och måltider

All mat tillagas i köket Raggmunken på Tornumsgården. Personal serverar frukost, middag, kaffe, kvällsmat samt kvällsfika. Måltiden är en viktig del i vardagen. Vi ser den som en aktivitet och ett tillfälle för social gemenskap. Det är viktigt att den utformas och anpassas utifrån var och ens behov.

Kontaktman

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till brukarna. Kontaktmannaskapet skapar förutsättningar för god kvalitet bland annat genom brukarens delaktighet av hur insatser utförs, brukarens integritet och individuellt inriktad omsorg. Genom Kontaktmannaskap tillvaratas medarbetarnas kompetens och ger goda förutsättningar för kontinuitet. Kontaktmannens uppdrag är att vara koordinator för alla inblandade yrkeskategorier. Som kontaktman ska man arbeta för att skapa trygga former kring de insatser som ges. Detta görs genom att fastställa hur och när insatser ska utföras/utformas utifrån brukarens delaktighet och behov i samverkan med arbetslaget.

Vad kostar det att bo på äldreboende?

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård justeras årligen utifrån prisbasbeloppet. Innan avgiften fastställs görs en individuell prövning för att kunna säkerställa att reglerna om förbehållsbelopp efterföljs. Övriga biståndsbedömda insatser är kostnadsfria för den som redan betalar full hemtjänstavgift.

Avgiftshandläggare: Catharina Holm, tel 0512-313 24, mejl catharina.holm@vara.se

Hälso- och sjukvård

Alla som bor i kommunens särskilda boenden har rätt till kommunal hälso- och sjukvård som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som samordnar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån de behov man har. Till boendet kommer regelbundet kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast.

Utvecklingsarbetet

Personal är den största tillgången. Våra mål som vi arbetar med handlar om förebyggande, kvalitetssäkrad och brukarcentrerad verksamhet.

Övrigt

I Kvänums äldreomsorg finns tillgång till fotvård och hårvård för tidsbeställning.

Du kan även följa Tornumsgårdens på instagram.

Kontakt

Adress

Tornumsgårdens äldreboende
Sveagatan 5
535 30 Kvänum

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.