Dagverksamhet

I kommunen finns fem dagverksamheter. Dessa finns i Levene, Kvänum, Vedum och i Vara.

Till dagverksamheterna kommer bland annat personer som har behov av sociala kontakter. Personer som vårdas av anhöriga kan också komma till dagverksamheten för att den anhörige skall få avlastning.

Personalen som arbetar i dagverksamheterna har utbildning som arbetsterapibiträde, undersköterska/vårdbiträde/skötare eller fritidsledare.

Resultatenhetschef för Levene, Kvänum, Vedum och Vara dagverksamhet är Yvonne Svensson.

  • Levene dagverksamhet, tel 0512-314 21
  • Kvänum dagverksamhet, tel 0512-314 23
  • Vedums dagverksamhet, tel 0512-314 22
  • Vara dagverksamhet, tel 0512-314 20

Resultatenhetschef för Dagverksamhet demens är Linda Junker.

  • Bondens dagverksamhet för personer med demenssjukdom, tel 0512-315 25

Kontakt

E-tjänster relaterade till Äldreomsorg