Dagverksamhet

I kommunen finns det tre dagverksamheter; en i Kvänum och två i Vara varav en är för personer med demenssjukdom.

Till dagverksamheterna kommer bland annat personer som har behov av sociala kontakter. Personer som vårdas av anhöriga kan också komma till dagverksamheten för att den anhörige skall få avlastning.

Personalen som arbetar i dagverksamheterna har utbildning som arbetsterapibiträde, undersköterska/vårdbiträde/skötare eller fritidsledare.

Kontakt

Enhetschef för Kvänum och Vara dagverksamhet är Kristina Johansson.

Kvänum dagverksamhet, tel 0512-314 23

Vara dagverksamhet, tel 0512-314 20

Enhetschef för Ebba dagverksamhet demens är Christina Strandman.

Tel 0512-315 25

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.