Rehabilitering

I Vara kommun arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnast med rehabilitering i såväl ordinärt som särskilt boende samt i boende med särskild service och på korttidsboende.

Rehabiliteringsinsatserna utformas utifrån individens behov. Det kan handla om träning/behandling, hjälpmedelsutprovning eller bostadsanpassning.

Arbetsterapi

Arbete och aktivitet är en förutsättning för fysisk, psykisk och social hälsa. Det är i relation till arbete och aktivitet som arbetsterapeuten gör sin bedömning och ger individen, efter var och ens resurser och behov, förutsättningar att klara personlig vård och boende. Kommunen har arbetsterapeuter verksamma inom såväl äldreomsorgen som inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF).

Kontakta arbetsterapeut via kommunens växel, 0512-310 00

Hjälpmedel

Arbetsterapeut eller sjukgymnast provar ut och ordinerar hjälpmedel till personer med hälso- och sjukvårdsinsats från kommunen. Hjälpmedelstekniker sköter service och reparation av hjälpmedel.

Kontakta arbetsterapeut via kommunens växel, 0512-310 00

Sjukgymnastik

Sjukgymnasten arbetar med behandling, träning och hjälpmedelsutprovning. Vara kommun har två sjukgymnaster som arbetar inom både äldreomsorg och omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF).

Kontakta sjukgymnast via kommunens växel, 0512-310 00

Arbete och aktivitet är en förutsättning för fysisk, psykisk och social hälsa. Det är i relation till arbete och aktivitet som arbetsterapeuten gör sin bedömning och ger individen, efter var och ens resurser och behov, förutsättningar att klara personlig vård och boende. Kommunen har arbetsterapeuter verksamma inom såväl äldreomsorgen som inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF).

Kontakta arbetsterapeut via kommunens växel, 0512-310 00

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.