Anhörigstöd

Anhörigstöd finns till för dig som stödjer och hjälper en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Du som vänder dig till anhörigstödet kan vara en maka/make, barn eller förälder men också en god vän. Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp som syftar till att underlätta för dig utifrån dina behov.

Vi kan bland annat erbjuda:

 • Råd, stöd och vägledning
 • Enskilda samtal
 • Träffar med andra i liknande situation
 •  Studiecirklar
 • Anhörigkort
 • Rekreationsdagar
 • Trygghetslarm
 • Trygghetsplats
 • Korttidsvård
 • Växelvård
 •  Avlösning i hemmet

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig! Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till oss på anhörigstödet och berätta!

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.