Anhörigstöd

Anhörigstöd finns till för dig som stödjer och hjälper en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Händer håller om varandra och erbjuder stöd.

Du som vänder dig till anhörigstödet kan vara en maka/make, barn eller förälder men också en god vän. Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp som syftar till att underlätta för dig utifrån dina behov.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Råd, stöd och vägledning
  • Enskilda samtal
  • Träffar med andra i liknande situation
  • Studiecirklar
  • Rekreationsdagar
  • Trygghetslarm
  • Trygghetsplats
  • Korttidsvård
  • Växelvård
  • Avlösning i hemmet

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig! Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till oss på anhörigstödet och berätta!

Samtalsträff om våld i nära relation

Våld i nära relation

Vad är våld?
Vad är våldets konsekvenser?
Vad kan jag göra som anhörig/närstående?

Inbjudan till anhöriga

Att leva i våldets närhet genom att vara anhörig till en person som lever med våld i nära relation är påfrestande och tålamodsprövande.

Anhörigstöd arrangerar en informationsträff som inriktar sig på hur det som anhörig går att förstå våldets mekanismer och våldets konsekvenser.

Att leva i våldets närhet som anhörig är känslomässigt påfrestande. Många upplever sig maktlösa av att stå vid sidan om en nära anhörig som har en relation som är respektlös och våldsam.

Välkommen till samtalsträff där anhörigstöd informerar kring problematiken våld i nära relation, med fokus på att leva som anhörig/närstående till utsatt eller utövare.

När: 16 november kl 17.00 – 20.00

Var: Stora Konferensrummet VC

Ledare: Suzanne Idsjö

Begränsat antal platser. För att förhindra smittspridning håller vi god handhygien samt avstånd till varandra. Har du symtom så stannar du hemma.

Anmälan och andra frågor

Suzanne Idsjö tel. 0512-313 49 eller mejl: susanne.idsjo@vara.se

Välkommen!

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar

Är du förälder till barn med NPF? Då är du välkommen att delta i en samtalsgrupp som sker i samarbete med anhörigstöd.

Här kan du träffa andra som har en liknad livssituation.  Ni samtalar och delar med er om livet kring att ha ett barn med funktionsnedsättning.

Vi träffas vid fem tillfällen. Begränsat antal platser. För att förhindra smittspridning håller vi god handhygien samt avstånd till varandra. Har du symtom så stannar du hemma.

Datum: 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 och 1/11

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: VC Vara Stora konferensrummet

Anmälan och kontakt

Susanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Tel. 0512-313 49 eller mejla till susanne.idsjo@vara.se

Marie Johansson
Tel. 0733-733 009 eller mejla till marie.johansson5@svenskakyrkan.se

Samtalsstöd anhörig till person med missbruk

Är du anhörig till en person med missbruksproblem? Behöver du kunskap och verktyg att hantera din situation?

Välkommen på samtal i CRAFT för anhöriga (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Förstärkt sammanhållning genom bättre kommunikation

CRAFT är en utbildning med syfte att lära anhöriga att förändra dynamiken i relationen med närstående. CRAFT sätter den anhöriga i fokus där ett par av huvudmålen är att förbättra relationen mellan familjemedlemmar samt att få personer med missbruk/beroende att påbörja behandling. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Genom att öva upp färdigheter i kommunikationen och lära sig med om att hantera situationer som annars lätt leder till konflikt, kan alla må bättre. För den anhöriga ger det ett ökat välbefinnande med mindre stress och ångest.

Nu erbjuder vi enskilda samtal i CRAFT för anhöriga.

Kontakt

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idsjo@vara.se

Kontakt

Vill du bli kontaktad av anhörigstöd?

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och beskriv ditt ärende kort, så hör vi av oss.

Bra länkar

Anhörighjälpen
Demenssjukdom riktlinjer
Föreningen psykisk hälsa
Nationellt kompetenscentrum
Socialstyrelsen
Ung och anhörig
Äldreguiden
Demensförbundet
DHR
Hjärnskadeförbundet hjärnkraft
Afasiförbundet i Sverige
Reumatikerförbundet
Stroke riksförbund
Svenska ångestsyndromsällskapet
Riksförbundet attention
Svenska OCD förbundet
Riksföreningen mot ätstörningar
Riksförbundet ungdom för socialhälsa
Vara Anhörigförening
Anhörigas Riksförbund

Våld i nära relation

Vad är våld?
Vad är våldets konsekvenser?
Vad kan jag göra som anhörig/närstående?

Inbjudan till anhöriga

Att leva i våldets närhet genom att vara anhörig till en person som lever med våld i nära relation är påfrestande och tålamodsprövande.

Anhörigstöd arrangerar en informationsträff som inriktar sig på hur det som anhörig går att förstå våldets mekanismer och våldets konsekvenser.

Att leva i våldets närhet som anhörig är känslomässigt påfrestande. Många upplever sig maktlösa av att stå vid sidan om en nära anhörig som har en relation som är respektlös och våldsam.

Välkommen till samtalsträff där anhörigstöd informerar kring problematiken våld i nära relation, med fokus på att leva som anhörig/närstående till utsatt eller utövare.

När: 16 november kl 17.00 – 20.00

Var: Stora Konferensrummet VC

Ledare: Suzanne Idsjö

Begränsat antal platser. För att förhindra smittspridning håller vi god handhygien samt avstånd till varandra. Har du symtom så stannar du hemma.

Anmälan och andra frågor

Suzanne Idsjö tel. 0512-313 49 eller mejl: susanne.idsjo@vara.se

Välkommen!

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.