Anhörigstöd

Anhörigstöd finns till för dig som stödjer och hjälper en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Händer håller om varandra och erbjuder stöd.

Du som vänder dig till anhörigstödet kan vara en maka/make, barn eller förälder men också en god vän. Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp som syftar till att underlätta för dig utifrån dina behov.

Vad är anhörigstöd?

De flesta ser det som en självklarhet att ställa upp för någon som behöver stöd eller hjälp. Många anhöriga ger ofta dagligen och ibland dygnet runt ett ovärderligt stöd till närstående. Det är ett betydelsefullt men oftast osynligt arbete.

Anhörigstödet ger insatser som syftar till att underlätta för anhöriga fysiskt, psykiskt och socialt. Anhörighetsödet ska utformas individuellt tillsammans med den som vårdar eller stödjer en närstående. Tanken är att anhörigstöd ska underlätta i anhöriges vardag med stöd som ska bidra till ökad livskvalité och välmående för både anhöriga och den närstående.

Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till anhörig som ger stöd och vård till en närstående.

Direkt anhörigstöd kan exempelvis vara samtalsgrupper, information eller avlösning. Indirekt anhörigstöd kan vara trygghetsplats, hemtjänst, korttidsboende eller bostadsanpassning. Det handlar om att skapa livsstrategier så att vardagsverkligheten kan hanteras. Anhöriga ska få kunskap och känna sig trygg i sin roll som anhörigvårdare.

Anhörigstöds erbjudande

Vara kommuns anhörigstöd arbetar för att underlätta din situation utifrån dina behov. Vi hjälper dig oberoende om din närstående har insatser från kommunen eller inte.

Vi erbjuder insatser inom:

 • Råd, stöd och vägledning
 • Enskilda samtal
 • Träffar med andra i liknande situation
 • Studiecirklar
 • Rekreationsdagar
 • Trygghetslarm
 • Trygghetsplats
 • Korttidsvård
 • Växelvård
 • Avlösning i hemmet

Inom följande områden kan du få anhörigstöd:

 • Funktionsnedsättning
 • Missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Senior och äldre
 • Våld i nära relation

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig! Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till oss på anhörigstödet och berätta!

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med missbruk (CRAFT)

Är du anhörig till en person som missbrukar alkohol, droger eller spel med pengar? Behöver du kunskap och verktyg att hantera din situation?

Välkommen på samtal i CRAFT för anhöriga (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Förstärkt sammanhållning genom bättre kommunikation

CRAFT är en kommunikationsmetod för anhöriga som har närstående med missbruk/beroende. I gruppen får man som anhöriga lära sig bland annat kommunikationsfärdigheter och hur man kan förstärka positiva beteenden hos den närstående med missbruk/beroende.

Syfte

Syftet med programmet är att du som närstående ska få möjlighet att tillsammans med andra i samma situation, få en ökad förståelse för hur det påverkar dig att leva nära någon som har ett missbruk. Programmet är uppbyggt utifrån olika teman som i förlängningen ska leda till konkreta tips om hur du kan förbättra ditt eget mående.

Anmälan samtalsgrupp

CRAFT program omfattas av 10 träffar. Allt är kostnadsfritt.

Anhöriggruppen är en samverkan mellan Vara och Herrljunga kommun så man är välkommen att anmäla sig oavsett vilken kommun man tillhör.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till oss med en intresseanmälan.

Kontakt

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent Vara kommun
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idsjo@vara.se

Helena Boman, Anhörigsamordnare Herrljunga kommun
Telefon: 0513-173 95
E-post: helena.boman1@herrljunga.se

Introduktion i CRAFT

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Är du förälder eller anhörig till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Vi bjuder in till en föräldragrupp där föräldrar och anhöriga får möjlighet att träffas och diskutera vardagens svårigheter och glädjeämne. Även föräldrar till barn som ännu inte har någon diagnos är välkomna. I samtalsgruppen kommer du få träffa andra föräldrar. Vi kommer att prata om vanliga problemområden, dela erfarenheter och få möjlighet till diskussion och reflektion. Vi kommer även att ha fokus på dig som anhörig och syftet är att du ska känna dig stärkt i din roll som förälder.

Vi träffas vid fem tillfällen. Begränsat antal platser. För att förhindra smittspridning håller vi god handhygien samt avstånd till varandra. Har du symtom så stannar du hemma.

Det är kostnadsfritt att delta.

Intresseanmälan

Vid intresse, kontakta:

Susanne Idsjö, Anhörigkonsulent
0512-313 49 eller mejla till susanne.idsjo@vara.se

Marie Johansson
0733-733 009 eller mejla till marie.johansson5@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Varmt välkommen att delta i en kostnadsfri samtalsgrupp för dig som är mor- och eller farförälder till barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), som till exempel asperger, autism och ADHD.

Du får möjlighet att träffa andra i en liknande situation, få kunskap och ventilera tankar, känslor och erfarenheter. Samtalsgruppen anordnas av anhörigstödet i Vara kommun.

Det är kostnadsfritt att delta.

Intresseanmälan

Vid intresse, kontakta:

Susanne Idsjö
Anhörigkonsulent
Susanne.idsjo@vara.se
0512-313 49

Föräldraträff kring barn med särskilda svårigheter i sin skolsituation

Anhörigstödsverksamheten bjuder in till tre träffar för föräldrar som har barn med svårigheter i sin skolsituation till exempel inte är fullt ut i skolan eller har andra problem med sin skolgång.

Under träffarna samtalar vi utifrån de olika utmaningarna ni föräldrar står inför och utbyter tankar och idéer som kan föra er framåt. Målet är att ni efter träffarna ska ha fått med er verktyg som kan hjälpa er i vardagen samt att ni ska se er själva i ett sammanhang där ni inte är ensamma. Avslutningsvis kommer du som förälder att kunna bjuda med, för er familj viktiga resurspersoner till en fjärde träff på en föreläsning kring ämnet.

Det är bra om ni kan vara med på alla träffarna. Deltagande på första träffen är mest viktig då vi på den träffen lär känna varandra vilket skapar förutsättningar för att kunna föra samtal och erfarenhetsutbyte på ett så bra sätt som möjligt framöver.

Om träffarna

När? Hösten 2022. Kvällstid. Vid full grupp (4-5 familjer) kommer datum att delges deltagarna.

Var? Stora konferensrummet Vårdcentralen Vara

Ledare: Susanne Idsjö, anhörigkonsulent och Håkan Ernklev, förälder

Deltagandet är kostnadsfritt. Smörgås, kaffe och te serveras.

Intresseanmälan

Vid intresse, kontakta

Susanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idjso@vara.se

Har du några frågor kan du vända dig till Susanne Idsjö eller Håkan Ernklev. Håkans kontaktuppgifter: Tel. 0705-66 48 22  alternativt e-post hakan.ernklev@gotene.se

Anhörigträffar för dig som har närstående med kognitiv svikt/demens

För dig som har närstående med kognitiv svikt erbjuder Vara kommun samtalsträffar. På anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter. Framförallt får du tillfälle att dela erfarenhet och kunskap med andra.

Tiderna för vårens träffar är följande:
Torsdag 16/2 kl. 10.00 – 12.00
Torsdag 23/3 kl. 10.00 – 12.00
Torsdag 20/4 kl. 10.00 – 12.00
Torsdag 25/5 kl. 10.00 – 12.00
Var: Stora konferensrummet Vara Vårdcentrum

Om du har frågor om anhörigträffarna är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent via telefon eller mejl, som du hittar nedan.

Anmälan

Anmälan om deltagande görs till anhörigkonsulent

Susanne Idsjö, tel. 0512-313 49
susanne.idsjo@vara.se

Anhöriggrupper och studiecirklar

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnaren om detta är något för dig. Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov.

Kontakt

Susanne Idsjö
Anhörigkonsulent
Susanne.idsjo@vara.se
0512-313 49

Bra länkar

Anhörighjälpen
Demenssjukdom riktlinjer
Föreningen psykisk hälsa
Nationellt kompetenscentrum
Socialstyrelsen
Ung och anhörig
Äldreguiden
Demensförbundet
DHR
Hjärnskadeförbundet hjärnkraft
Afasiförbundet i Sverige
Reumatikerförbundet
Stroke riksförbund
Svenska ångestsyndromsällskapet
Riksförbundet attention
Svenska OCD förbundet
Riksföreningen mot ätstörningar
Riksförbundet ungdom för socialhälsa
Vara Anhörigförening
Anhörigas Riksförbund

Att vara anhörig till en person som är drabbad av självskadebeteende.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men för att orka med att vara anhörig behöver man ta hand om sig själv.
Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation.

Varmt välkommen till studiecirkeln och träffa andra i samma situation där man kan utbyta erfarenheter och lära sig mer om självskadebeteende och konstruktiva förhållningssätt.
Vi träffas åtta gånger. Är du intresserad av att vara med?
Hör av dig till oss med en intresseanmälan eller maila till.

Susanne Idsjö, Anhörigkonsulent
0512-313 49 eller mejla till susanne.idsjo@vara-se
Marie Johansson
0733-733009 eller mejla till  marie.johansson5@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp för Vuxensyskon

Har du svårt att veta vilket ansvar du har för ditt syskon? Är din självständighet ibland en belastning för dig? Får du dåligt samvete när du tänker på ditt syskon? Har du svårt att veta vad du själv vill?

Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning? Är du syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning? Skulle du vilja dela dina erfarenheter och frågor med någon?

Varmt välkommen att delta i en kostnadsfri samtalsgrupp för dig som är vuxensyskon. Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon som är baserat av ett samarbete mellan Bräcke diakoni och Arvsfonden. Bräcke diakoni Projekt Vuxensyskon – YouTube

Gruppen träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp.

Anmäl intresse till Susanne Idsjö, anhörigkonsulent: 0512-313 49 eller susanne.idsjo@vara.se

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Detta är ett samarrangemang mellan Anhörigstödet i Lidköping, Vara och Götene.

Anhöriggrupp

Är du anhörig till någon som mår dåligt och vill delta i grupp och arbeta med dig själv?
”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt”, riktar sig till dig som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt var man kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen. Vi träffas vid fem tillfällen och diskuterar och reflekterar över situationen för dig som anhörig.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till oss med en intresseanmälan eller maila till.
Viktigt att tänka på inför gruppstart:
• Det kommer vara hemuppgifter till varje tillfälle.
• Var befinner du dig i ditt anhörigskap?
• Har du tid och ork att träffa andra människor i liknande
situation?
• Har du tid för återhämtning?

Välkommen till samtalsgrupp för dig som stöttar eller vårdar din partner i hemmet.

Är du över 65 år som stöttar eller vårdar din partner i hemmet. Vill du dela den erfarenheten med andra?
Genom filmer och samtal närmar vi oss det som kan vara svårt att prata om. Vi kommer samtala om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om sorg och saknad, frustation och kärlek. Hur skall det bli i framtiden? Hur skall jag orka?

Som deltagare får du en möjlighet att prata med andra personer i liknande situation, få tillfälle att lyfta det du upplever som tungt, få skratta tillsammans samt få stöd och verktyg att bättre hantera din vardagssituation.

Vi träffas vid åtta tillfällen och 1,5 timme per tillfälle. Begränsat antal deltagare.

Kontaktperson och anmälan: Susanne Idsjö anhörigkonsulent. 0512-313 49, susanne.idsjo@vara.se

Tema för träffarna:

Träff 1 Välkommen! Vi lär känna varandra.
Träff 2 Rollförändringen – om förändringen från att vara partners till att leva med en partner med omsorgsbehov
Träff 3 Flytten– om frågan kring särskilt boende
Träff 4 Risken – Våld, övergrepp och kränkningar, det angår inte mig. Eller?
Träff 5 Oxytocin – vad är det? Och hur kan det hjälpa mig i min relation?
Träff 6 De vuxna barnen, vännerna och ensamhet
Träff 7 Döden och hur livet blev
Träff 8 Avslutande träff, gruppen väljer ämne

Är du anhörig till en person som missbrukar alkohol, droger eller spel med pengar? Behöver du kunskap och verktyg att hantera din situation?

Välkommen på samtal i CRAFT för anhöriga (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Förstärkt sammanhållning genom bättre kommunikation

CRAFT är en kommunikationsmetod för anhöriga som har närstående med missbruk/beroende. I gruppen får man som anhöriga lära sig bland annat kommunikationsfärdigheter och hur man kan förstärka positiva beteenden hos den närstående med missbruk/beroende.

Syfte

Syftet med programmet är att du som närstående ska få möjlighet att tillsammans med andra i samma situation, få en ökad förståelse för hur det påverkar dig att leva nära någon som har ett missbruk. Programmet är uppbyggt utifrån olika teman som i förlängningen ska leda till konkreta tips om hur du kan förbättra ditt eget mående.

Anmälan samtalsgrupp

CRAFT program omfattas av 10 träffar. Allt är kostnadsfritt.

Anhöriggruppen är en samverkan mellan Vara och Herrljunga kommun så man är välkommen att anmäla sig oavsett vilken kommun man tillhör.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till oss med en intresseanmälan.

Kontakt

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent Vara kommun
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idsjo@vara.se

Helena Boman, Anhörigsamordnare Herrljunga kommun
Telefon: 0513-173 95
E-post: helena.boman1@herrljunga.se

Introduktion i CRAFT

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.