Anhörigstöd

Anhörigstöd finns till för dig som stödjer och hjälper en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Händer håller om varandra och erbjuder stöd.

Du som vänder dig till anhörigstödet kan vara en maka/make, barn eller förälder men också en god vän. Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp som syftar till att underlätta för dig utifrån dina behov.

Vi kan bland annat erbjuda:

 • Råd, stöd och vägledning
 • Enskilda samtal
 • Träffar med andra i liknande situation
 • Studiecirklar
 • Rekreationsdagar
 • Trygghetslarm
 • Trygghetsplats
 • Korttidsvård
 • Växelvård
 • Avlösning i hemmet

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig! Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till oss på anhörigstödet och berätta!

Samtalsstöd anhörig till person med missbruk (CRAFT)

Är du anhörig till en person med missbruksproblem? Behöver du kunskap och verktyg att hantera din situation?

Välkommen på samtal i CRAFT för anhöriga (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Förstärkt sammanhållning genom bättre kommunikation

CRAFT är en utbildning med syfte att lära anhöriga att förändra dynamiken i relationen med närstående. CRAFT sätter den anhöriga i fokus där ett par av huvudmålen är att förbättra relationen mellan familjemedlemmar samt att få personer med missbruk/beroende att påbörja behandling. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Genom att öva upp färdigheter i kommunikationen och lära sig med om att hantera situationer som annars lätt leder till konflikt, kan alla må bättre. För den anhöriga ger det ett ökat välbefinnande med mindre stress och ångest.

Nu erbjuder vi enskilda samtal i CRAFT för anhöriga.

Introduktion i CRAFT

Kontakt

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idsjo@vara.se

Anhöriggrupper och studiecirklar

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnaren om detta är något för dig. Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov.

Kontakt

Susanne Idsjö
Anhörigkonsulent
Susanne.idsjo@vara.se
0512-313 49

Bra länkar

Anhörighjälpen
Demenssjukdom riktlinjer
Föreningen psykisk hälsa
Nationellt kompetenscentrum
Socialstyrelsen
Ung och anhörig
Äldreguiden
Demensförbundet
DHR
Hjärnskadeförbundet hjärnkraft
Afasiförbundet i Sverige
Reumatikerförbundet
Stroke riksförbund
Svenska ångestsyndromsällskapet
Riksförbundet attention
Svenska OCD förbundet
Riksföreningen mot ätstörningar
Riksförbundet ungdom för socialhälsa
Vara Anhörigförening
Anhörigas Riksförbund

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Är du förälder till ett barn/tonåring med NPF-diagnos och vill träffa andra i liknande situation?

Då är det här en samtalsgrupp som riktar sig till just dig. I samtalsgruppen kommer du få träffa andra föräldrar. Vi kommer att prata om vanliga problemområden, dela erfarenheter och få möjlighet till diskussion och reflektion. Vi kommer även att ha fokus på dig som anhörig och syftet är att du ska känna dig stärkt i din roll som förälder.

Vi träffas vid fyra tillfällen i vår 2022. Begränsat antal platser. För att förhindra smittspridning håller vi god handhygien samt avstånd till varandra. Har du symtom så stannar du hemma.

Det är kostnadsfritt att delta.

Intresseanmälan

Susanne Idsjö, Anhörigkonsulent
0512-313 49 eller mejla till susanne.idsjo@vara.se

Marie Johansson
0733-733 009 eller mejla till marie.johansson5@svenskakyrkan.se

Föreläsning om doping

Dopning — Det dolda samhällsproblemet

Vi lever i ett kroppsfixerat samhälle där en vältränad kropp är en statussymbol och där dopning eller tveksamma kosttillskott lockar många. Mellan 50 000-80 000 unga svenskar tar Anabola steroider. Samtidigt slår marknaden för kosttillskott ständigt nya rekord och vi ser en ökning av olika bantningspreparat.

Dopning kan vara både skadligt och förbjudet. Detsamma kan gälla kosttillskotten du äter. Bieffekter lurar ständigt, och då det ofta inte bara är den dopade själv som påverkas, utan även omgivningen, så finns fog för att tala om dopning som ett samhällsproblem.

Agenda

 • Vad är dopning och vem dopar sig?
 • Vilka är riskerna?
 • Hur ser lagstiftningen ut?
 • Vad är kosttillskott och energidrycker och vilka risker finns?
 • Vilken koppling finns mellan dopning, kroppsideal och våld?

Föreläsare Jonas Karlsson, sportjournalist, tv- profil och en av landets mest anlitade föreläsare inom antidopning. Ta del av Jonas digitala föreläsning och bli mer rustad för att kunna vägleda ungdomar i din omgivning till att göra konstruktiva val.

När och var?

För dig som i din verksamhet möter barn och unga; 23 maj, kl. 10.00-12.00
Anmäl dig här

För dig som är förälder eller annan viktig vuxen; 23 maj, kl. 17.30-19.00
Anmäl dig här

Sista dag för anmälan 20 maj.

Plats: Digitalt via Zoom

Är du anhörig till en person med missbruksproblem? Behöver du kunskap och verktyg att hantera din situation?

Välkommen på samtal i CRAFT för anhöriga (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Förstärkt sammanhållning genom bättre kommunikation

CRAFT är en utbildning med syfte att lära anhöriga att förändra dynamiken i relationen med närstående. CRAFT sätter den anhöriga i fokus där ett par av huvudmålen är att förbättra relationen mellan familjemedlemmar samt att få personer med missbruk/beroende att påbörja behandling. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Genom att öva upp färdigheter i kommunikationen och lära sig med om att hantera situationer som annars lätt leder till konflikt, kan alla må bättre. För den anhöriga ger det ett ökat välbefinnande med mindre stress och ångest.

Nu erbjuder vi enskilda samtal i CRAFT för anhöriga.

Introduktion i CRAFT

Kontakt

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idsjo@vara.se

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.