Anhörigstöd

Anhörigstöd finns till för dig som stödjer och hjälper en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Träd i förgrunden, parkbänk i bakgrunden.

Du som vänder dig till anhörigstödet kan vara en maka/make, barn eller förälder men också en god vän. Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp som syftar till att underlätta för dig utifrån dina behov.

Vad är anhörigstöd?

De flesta ser det som en självklarhet att ställa upp för någon som behöver stöd eller hjälp. Många anhöriga ger ofta dagligen och ibland dygnet runt ett ovärderligt stöd till närstående. Det är ett betydelsefullt men oftast osynligt arbete.

Anhörigstödet ger insatser som syftar till att underlätta för anhöriga fysiskt, psykiskt och socialt. Anhörighetsödet ska utformas individuellt tillsammans med den som vårdar eller stödjer en närstående. Tanken är att anhörigstöd ska underlätta i anhöriges vardag med stöd som ska bidra till ökad livskvalité och välmående för både anhöriga och den närstående.

Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktar sig till anhörig som ger stöd och vård till en närstående.

Direkt anhörigstöd kan exempelvis vara samtalsgrupper, information eller avlösning. Indirekt anhörigstöd kan vara trygghetsplats, hemtjänst, korttidsboende eller bostadsanpassning. Det handlar om att skapa livsstrategier så att vardagsverkligheten kan hanteras. Anhöriga ska få kunskap och känna sig trygg i sin roll som anhörigvårdare.

Anhörigstöds erbjudande

Vara kommuns anhörigstöd arbetar för att underlätta din situation utifrån dina behov. Vi hjälper dig oberoende om din närstående har insatser från kommunen eller inte.

Vi erbjuder insatser inom:

 • Råd, stöd och vägledning
 • Enskilda samtal
 • Träffar med andra i liknande situation
 • Studiecirklar
 • Rekreationsdagar
 • Trygghetslarm
 • Trygghetsplats
 • Korttidsvård
 • Växelvård
 • Avlösning i hemmet

Inom följande områden kan du få anhörigstöd:

 • Funktionsnedsättning
 • Missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Senior och äldre
 • Våld i nära relation

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig! Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till oss på anhörigstödet och berätta!

Samtalsstöd anhörig till person med missbruk (CRAFT)

Är du anhörig till en person med missbruksproblem? Behöver du kunskap och verktyg att hantera din situation?

Välkommen på samtal i CRAFT för anhöriga (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Förstärkt sammanhållning genom bättre kommunikation

CRAFT är en utbildning med syfte att lära anhöriga att förändra dynamiken i relationen med närstående. CRAFT sätter den anhöriga i fokus där ett par av huvudmålen är att förbättra relationen mellan familjemedlemmar samt att få personer med missbruk/beroende att påbörja behandling. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Genom att öva upp färdigheter i kommunikationen och lära sig med om att hantera situationer som annars lätt leder till konflikt, kan alla må bättre. För den anhöriga ger det ett ökat välbefinnande med mindre stress och ångest.

Nu erbjuder vi enskilda samtal i CRAFT för anhöriga.

Introduktion i CRAFT

Kontakt

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idsjo@vara.se

Anhöriggrupper och studiecirklar

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnaren om detta är något för dig. Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov.

Kontakt

Susanne Idsjö
Anhörigkonsulent
Susanne.idsjo@vara.se
0512-313 49

Bra länkar

Anhörighjälpen
Demenssjukdom riktlinjer
Föreningen psykisk hälsa
Nationellt kompetenscentrum
Socialstyrelsen
Ung och anhörig
Äldreguiden
Demensförbundet
DHR
Hjärnskadeförbundet hjärnkraft
Afasiförbundet i Sverige
Reumatikerförbundet
Stroke riksförbund
Svenska ångestsyndromsällskapet
Riksförbundet attention
Svenska OCD förbundet
Riksföreningen mot ätstörningar
Riksförbundet ungdom för socialhälsa
Vara Anhörigförening
Anhörigas Riksförbund

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Är du förälder eller anhörig till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Vi bjuder in till en föräldragrupp där föräldrar och anhöriga får möjlighet att träffas och diskutera vardagens svårigheter och glädjeämne. Även föräldrar till barn som ännu inte har någon diagnos är välkomna. I samtalsgruppen kommer du få träffa andra föräldrar. Vi kommer att prata om vanliga problemområden, dela erfarenheter och få möjlighet till diskussion och reflektion. Vi kommer även att ha fokus på dig som anhörig och syftet är att du ska känna dig stärkt i din roll som förälder.

Vi träffas vid fem tillfällen i höst 2022. Begränsat antal platser. För att förhindra smittspridning håller vi god handhygien samt avstånd till varandra. Har du symtom så stannar du hemma.

Det är kostnadsfritt att delta.

Datum: 15, 22 och 29 september samt 6 och 13 oktober
Lokal: Conventus, Allégatan 24 (nere i källaren)
Tid: Klockan 17-19

Intresseanmälan

Susanne Idsjö, Anhörigkonsulent
0512-313 49 eller mejla till susanne.idsjo@vara.se

Marie Johansson
0733-733 009 eller mejla till marie.johansson5@svenskakyrkan.se

Må-bra-dag på Piperska i Lundsbrunn

Varmt Välkommen till en Må-bra-dag på Piperska i Lundsbrunn.

När?

23 augusti kl. 9.30–16.30

Om dagen

Hjälper eller stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning? Essunga, Vara och Grästorp kommuners anhörigstöd i samarbete med Röda Korset Kupan i Vara, bjuder in dig som är över 65 år till en dag där tanken är att du skall koppla av från vardagen med fin miljö, god mat, lite aktiviteter och trevligt sällskap.

Kostnad

Kostnaden för dagen är 150: -/per person + resa. Vi försöker att samåka så långt det är möjligt.

Program

09.30 Ankomstfika

10.15 Sittgympa med Maria Toll, därefter blandar Sofia ”gröna drinkar” för   provsmakning! J

12.30 Lunch

13.45 Avslappning i Mariasalen

15.00 Underhållning med ”Peter & Falk”

15.45 Kaffe och smörgås

¤ Tipspromenad finns som ni kan gå under dagen, genomgång & prisutdelning under     eftermiddagskaffet.

Ca 16.30 Hemresa

Anmälan

Anmälan senast den 12 augusti till expeditionen Vara kommun tel. 0512- 312 37

Ange namn, telefonnummer och vilken kommun du bor i.

Eventuella matallergier meddelas direkt till Piperska på tel. 0511- 570 59

Sköna dagar på Piperska i Lundsbrunn

Lidköping, Falköping, Vara och Essunga kommuners anhörigstöd bjuder in dig som är under 65 år och hjälper eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning till några dagar där du bara kan koppla av, äta gott, ta hand om dig själv och få möjlighet att träffa andra anhöriga.

Tanken är att du ska få en skön avkopplande tid, umgås, få behandlingar och njuta av den vackra naturen. Efter frukost erbjuds avslappning och på kvällarna någon aktivitet/underhållning. Det finns möjlighet att beställa olika behandlingar som du betalar själv, se separat lista.

När?

Fredag den 30 september – Söndag den 2 oktober 2022

Vi startar klockan 17.00 på fredag (mat serveras kl. 18.00) och avslutar efter lunch på söndag cirka kl. 14.00. Var vänlig meddela om ni kommer eller åker hem annan tid.

Kostnad

900 kr per person.

Anmälan och behandlingar

Anmälningsblankett Sköna dagar

Anmälan sker via blankett som skrivs ut och postas till:

Anhörigsamordnare Kathe Åhs
SeniorCenter, Lidköpings kommun
Målaregatan 22
531 30 LIDKÖPING

Du får en bekräftelse av samordnaren för anhörigstöd i din kommun om du kommit med eller inte. Vid många anmälningar prioriteras de som inte har varit med tidigare.

Praktisk information

Du får själv ta med sängkläder, handdukar (finns att hyra 60: -/pers. inkl. bäddning 150: -) samt hygienartiklar. Avgiften + ev. sänglinne betalas företrädesvis innan ankomst via bankgiro 189-2249 Lundsbrunnsfonderna. Du har även möjlighet till kortbetalning eller via swish på plats. Behandlingar du bokar betalas kontant eller via swish till terapeuten.

Kontakt

Vid frågor kontakta din kommuns anhörigsamordnare eller Skaraborgs Anhörigstöds Piperska samordnare Kathe Åhs på tel. 0510- 77 17 30.

Telefon till Piperska: 0511-570 59

Är du anhörig till en person med missbruksproblem? Behöver du kunskap och verktyg att hantera din situation?

Välkommen på samtal i CRAFT för anhöriga (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Förstärkt sammanhållning genom bättre kommunikation

CRAFT är en utbildning med syfte att lära anhöriga att förändra dynamiken i relationen med närstående. CRAFT sätter den anhöriga i fokus där ett par av huvudmålen är att förbättra relationen mellan familjemedlemmar samt att få personer med missbruk/beroende att påbörja behandling. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Genom att öva upp färdigheter i kommunikationen och lära sig med om att hantera situationer som annars lätt leder till konflikt, kan alla må bättre. För den anhöriga ger det ett ökat välbefinnande med mindre stress och ångest.

Nu erbjuder vi enskilda samtal i CRAFT för anhöriga.

Introduktion i CRAFT

Kontakt

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Telefon: 0512-313 49
E-post: susanne.idsjo@vara.se

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.