Anhörigstöd

Anhörigstöd finns till för dig som stödjer och hjälper en person som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Du som vänder dig till anhörigstödet kan vara en maka/make, barn eller förälder men också en god vän. Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp som syftar till att underlätta för dig utifrån dina behov.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Råd, stöd och vägledning
  • Enskilda samtal
  • Träffar med andra i liknande situation
  • Studiecirklar
  • Rekreationsdagar
  • Trygghetslarm
  • Trygghetsplats
  • Korttidsvård
  • Växelvård
  • Avlösning i hemmet

Vi vill veta vad som kan underlätta för dig! Har du tips på vad som skulle kunna underlätta för dig i din vardag? Hör av dig till oss på anhörigstödet och berätta!

Aktuella inbjudningar

Inställda anhörigträffar

Med anledning av coronaviruset är anhörigutbildningen och anhörigträffarna för våren 2020 inställda tills vidare. Vi återkommer med information om när de startas upp igen. Tills dess går det bra att kontakta anhörigstöd för samtal och rådfrågning för anhöriga.

Anhörigcirkel missbruk/psykisk ohälsa

En anhörigcirkel för dig som är anhörig till någon med missbruk eller psykisk ohälsa.

Har du en närstående som är alkohol/drogberoende eller besväras av psykisk ohälsa? I din situation kan det många gånger kännas hopplöst och det upplevs oftast positivt att få prata med andra i liknande situation.

Därför startar vi en anhörigcirkel för dig som ger stöd åt en närstående. Beroende, medberoende, skuld och skam några av ämnen som vi kommer att prata om. Syftet med anhörigcirkeln är att ge vägar till friska och sunda vanor så att du kan ”Leva och inte bara överleva”.

Start: Tisdag 30 mars 2020

Tid: Mellan klockan 18.00-20.00 vid 5 tillfällen under våren.

Avslut: Sista tillfället beräknas vara 28 april.

Anmälan: Sista anmälan fredagen 20 mars 2020 (vid för få deltagare blir det inställt)

Tystnadsplikt är en självklarhet för alla deltagare. Kostnadsfritt.

Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta: 

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent

Telefon: 0512-313 49

E:post: susanne.idsjo@vara.se

Studiecirkel

Här finns möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situationer för att umgås och utbyta tankar. Att vara med är kostnadsfritt. Skulle detta vara något för dig, ta kontakt med anhörigsamordnaren. Nya grupper startas efter behov.

Fler inbjudningar för våren 2020 kommer inom kort.

Träffar för anhöriga till personer med demenssjukdom eller demenssymptom

Kunskap om sjukdomen och symtom är en grund för att kunna stödja och hjälpa. Kunskap är en del i att få vardagen att fungera så bra som möjligt trots sjukdomen. Vi vill erbjuda 3 träffar med information och utbildning samt möjlighet att träffa andra anhöriga i samma situation. Vi bjuder på kaffe och fika.

När? 18 mars, 25 mars och 1 april kl. 18
Var? Stora konferensrummet, Vara vårdcentral

Inbjudan demenssjukdom vår 2020

Mötesplats Guldkornet för seniorer som vill bryta ensamheten

Mötesplats Guldkornet vänder sig till seniorer som önskar mer inspiration i vardagen och vill bryta ensamheten och istället umgås och träffas över en kopp kaffe. Vissa gånger har vi föreläsare eller någon form av underhållning.

När? Varannan tisdag kl 14-17 (17 mars, 31 mars, 14 april, 28 april, 12 maj, 26 maj)
Var? Solgården, Lärkan, Allégatan 20 Vara

Inbjudan Mötesplats Guldkornet 2020

Bra länkar

Anhörighjälpen
Demenssjukdom riktlinjer
Föreningen psykisk hälsa
Nationellt kompetenscentrum
Socialstyrelsen
Ung och anhörig
Äldreguiden
Demensförbundet
DHR
Hjärnskadeförbundet hjärnkraft
Afasiförbundet i Sverige
Reumatikerförbundet
Stroke riksförbund
Svenska ångestsyndromsällskapet
Riksförbundet attention
Svenska OCD förbundet
Riksföreningen mot ätstörningar
Riksförbundet ungdom för socialhälsa
Vara Anhörigförening
Anhörigas Riksförbund

Kontakt

Vill du bli kontaktad av anhörigstöd?

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och beskriv ditt ärende kort, så hör vi av oss.

Inställda anhörigträffar

Med anledning av coronaviruset är anhörigutbildningen och anhörigträffarna för våren 2020 inställda tills vidare. Vi återkommer med information om när de startas upp igen. Tills dess går det bra att kontakta anhörigstöd för samtal och rådfrågning för anhöriga.

Anhörigcirkel missbruk/psykisk ohälsa

En anhörigcirkel för dig som är anhörig till någon med missbruk eller psykisk ohälsa.

Har du en närstående som är alkohol/drogberoende eller besväras av psykisk ohälsa? I din situation kan det många gånger kännas hopplöst och det upplevs oftast positivt att få prata med andra i liknande situation.

Därför startar vi en anhörigcirkel för dig som ger stöd åt en närstående. Beroende, medberoende, skuld och skam några av ämnen som vi kommer att prata om. Syftet med anhörigcirkeln är att ge vägar till friska och sunda vanor så att du kan ”Leva och inte bara överleva”.

Start: Tisdag 30 mars 2020

Tid: Mellan klockan 18.00-20.00 vid 5 tillfällen under våren.

Avslut: Sista tillfället beräknas vara 28 april.

Anmälan: Sista anmälan fredagen 20 mars 2020 (vid för få deltagare blir det inställt)

Tystnadsplikt är en självklarhet för alla deltagare. Kostnadsfritt.

Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta: 

Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent

Telefon: 0512-313 49

E:post: susanne.idsjo@vara.se

Studiecirkel

Här finns möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situationer för att umgås och utbyta tankar. Att vara med är kostnadsfritt. Skulle detta vara något för dig, ta kontakt med anhörigsamordnaren. Nya grupper startas efter behov.

Fler inbjudningar för våren 2020 kommer inom kort.

Träffar för anhöriga till personer med demenssjukdom eller demenssymptom

Kunskap om sjukdomen och symtom är en grund för att kunna stödja och hjälpa. Kunskap är en del i att få vardagen att fungera så bra som möjligt trots sjukdomen. Vi vill erbjuda 3 träffar med information och utbildning samt möjlighet att träffa andra anhöriga i samma situation. Vi bjuder på kaffe och fika.

När? 18 mars, 25 mars och 1 april kl. 18
Var? Stora konferensrummet, Vara vårdcentral

Inbjudan demenssjukdom vår 2020

Mötesplats Guldkornet för seniorer som vill bryta ensamheten

Mötesplats Guldkornet vänder sig till seniorer som önskar mer inspiration i vardagen och vill bryta ensamheten och istället umgås och träffas över en kopp kaffe. Vissa gånger har vi föreläsare eller någon form av underhållning.

När? Varannan tisdag kl 14-17 (17 mars, 31 mars, 14 april, 28 april, 12 maj, 26 maj)
Var? Solgården, Lärkan, Allégatan 20 Vara

Inbjudan Mötesplats Guldkornet 2020

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.