Anhöriganställning

En person som ej är pensionär och som vårdar en anhörig kan få anhöriganställning i kommunen. Innan personen blir anställd som anhörigvårdare skall kommunens egna personalresurser användas.

Biståndshandläggarnas behovsbedömning är grundläggande för anställningens omfattning.

Information kan erhållas av respektive enhetschef.

Biståndsbedömning och beslut fattas av en biståndshandläggare.