Anhöriganställning

En person som ej är pensionär och som vårdar en anhörig kan få anhöriganställning i kommunen. Innan personen blir anställd som anhörigvårdare skall kommunens egna personalresurser användas.

Det är biståndshandläggaren som bedömer behovet och fattar beslut. Detta är grundläggande för anställningens omfattning.

Information kan lämnas av handläggaren på biståndsenheten.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.