Avlösning närstående/anhörig

Avlösning av anhörig/närståendevårdare  är en insats för att öka möjligheten till kvarboende i det ordinära boendet.

Huvudsyftet är att den enskilde skall vara trygg i förvissningen att de omsorgsinsatser som anhörig-/närståendevårdare skulle ha utfört i hemmet också kommer att utföras via avlösningen. Parallellt med omsorgsinsatserna syftar också avlösningen till att ge den enskilde social stimulans.

Avlösningen syftar till att ge möjlighet för ordinarie anhörig/närståendevårdare att sköta personliga angelägenheter, alternativt göra för hushållets gemensamma inköp.

Biståndshandläggare gör en individuell bedömning och fattar efter utredning beslut om avlösningens omfattning i tid och form.

Biståndsbedömning och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.