Trygghetsplatser

Om du får hjälp med att klara din vardag av anhörig eller närstående kan du få vistas på en trygghetsplats (max 7 dagar).

Du kan komma till trygghetsplats om den som hjälper dig behöver avlastning, blir sjuk eller ska resa bort. Har du hjälpmedel som är möjliga att ta med exempelvis, rollator, rullstol, lyftsele m.m. tar du med dig detta till trygghetsplatsen.

På trygghetsplatsen tillämpas egenvård. Detta innebär att om du själv eller anhörig/närstående sköter mediciner eller annan sjukvård, hjälper omsorgspersonalen dig med det på trygghetsplatsen. Är ditt funktionstillstånd försämrat ska du söka sjukvård hos Regionen.

Sjukvårdsrådgivningen
Vara vårdcentral

Du som har kommunal hemsjukvård får det även på trygghetsplatsen.

Trygghetsplatser i Vara

I Vara kommun finns tre stycken trygghetsplatser. Två av dessa finns på Rondellen och en på Ebba korttid, Stenkilsgården, den sistnämnda är avsedd för personer med demenssjukdom. Du kan ringa och boka trygghetsplats dygnet runt och kan komma när som helst på dygnet. Vad du ska ta med dig berättar personal när du ringer. Resan till och från trygghetsplats ombesörjer och betalar du själv. Kostnad för trygghetsplats är densamma som korttidsboende, 163 kronor per dygn (2020)

Information och svar på frågor ges under kontorstid av enhetscheferna.

Ebba korttid, Stenkilsgården: Christina Strandman, tel 0512-315 55
Rondellen: Maria Palm, tel 0512-315 48

Bokning av trygghetsplats

Ebba korttid, Stenkilsgården: tel 0512-319 65
Rondellen: tel 0512-315 60

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.