Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheten och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.

Bukett med vita liljor.

Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud. Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Länsstyrelsen Västra Götaland  har förordnat Egon Frid till begravningsombud inom Varabygdens församling, tidigare Vara Pastorat.

Kontaktuppgifter

Egon Frid
Tel: 070-636 58 41
Mail: arbete egon.frid@vara.se privat egon.frid@telia.com

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.