Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som förrättas av vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen.

Bröllopstårta.

I Vara kommun utförs vigslar efter överenskommelse om dag och tid. Platsen för vigseln kan vara i kommunhuset eller någon annan plats enligt parets önskemål. Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Man behöver inte vara skriven i Vara kommun för att få gifta sig här.

Vigseln

Ceremonin är enkel och förrättas enligt ett särskilt Vigselformulär. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Kommunens kontaktperson underrättar Skatteverket om vigseln.

Ni bestämmer själva inramningen till vigseln; om ni vill växla ringar, ha brudbukett, hur ni vill vara klädda, om ni vill vigas ensamma eller tillsammans med gäster.

Vid vigseln skall två vittnen vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret och ska ha fyllt 18 år. Kommunen kan också ställa upp med vittnen.

Boka vigsel

Kontakta folkbokföringen vid Skatteverket, tel växel 0771-567 567, för att få blanketterna ”Ansökan om hindersprövning” och ”Anmälan namnändring”.

Blanketterna kan du också hämta på Skatteverkets webbplats.

Ansökan om hindersprövning skall fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Om det inte finns något hinder mot äktenskap utfärdar Skatteverket ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”, det skickas till er inom 2 veckor. Observera att intygen bara gäller i 4 månader.

Därefter tar ni kontakt med kommunens kontaktperson Maria Karlsson på tel: 0512-310 00. Ni kommer överens om dag, tid och plats som vigseln ska ske och vigselförrättare bokas. Intygen lämnas till kontaktpersonen i god tid före vigseln, de används som underlag till protokoll och vigselbevis.

Vara kommun har sju vigselförrättare

Namn

Namn

Ann-Britt MartinssonBerit Hallersbo
Bodil WarolinEgon Frid
Malin AnderssonMaria Karlsson
Sandra Karlsson

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.