Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd kallas också  försörjningsstöd.

Spargris.

Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd som du kan komma att få av kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå. Rätten till att uppbära försörjningsstöd är inte villkorslös.

Försörjningsstödet är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om du har frågor om försörjningsstöd kontakta mottagare.

Mer information kan du hitta under Socialstyrelsens hemsida, där du också finner belopp för aktuell riksnorm och möjlighet till provberäkning av försörjningsstöd.


Information till dig som erhåller ekonomiskt bistånd i Vara kommun.

Viktigt att tänka på är att ansökan då ska vara komplett med samtliga handlingar för sökta poster, kontoöversikt samt kontoutdrag.

Underhåll

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn till dess att de fyller 18 år eller om barnet går i skolan, längst tills dess barnet fyller 21 år. Föräldrarna skall var och en efter sin förmåga bidraga till barnens försörjning.

Du når socialsekreterare ekonomiskt bistånd måndag-fredag kl 08.30-09.30 via kommunväxeln tel: 0512-310 00.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.