Medborgartjänst – ekonomiskt bistånd

Visar sidan Medborgartjänst ekonomiskt bistånd

Återansökan av Ekonomiskt bistånd sker på pappersblankett tillsammans med:

• Kontoutdrag från den 1:a i föregående månad. Utskrift från internetbank/bankkontor.
• Kontoöversikt för samtliga bankkonton (för hela hushållet)
• Kopior på fakturor/kvitton som styrker utgifter för sökta kostnader

Ovanstående underlag ska bifogas vid varje ansökan och först då är ansökan komplett och kan handläggas.
Underlaget lämnas tillsammans med ansökan i brevlådan på Socialtjänstens expedition i Vara vårdcentrums lokaler (Allégatan 46).

Inlämningsperiod för Ekonomiskt bistånd är 15 – 19e varje månad.

Medborgartjänsten är på obestämd tid tagen ur drift.

Vid frågor kontakta din handläggare. Telefontid mån – fredag 8.30 – 9.30.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.