Familj, barn och ungdom

Familjeliv har vi alla erfarenhet av – förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor. Svar eller tips kanske du hittar under rubriken Relaterat.

Barn i en cykelkärra.

Till Individ & familjeomsorgen (IFO) kan man vända sig till om man har oro för ett barn och om man behöver stöd som familj. När det gäller barn och deras familjer kan man vända sig till följande:

Barn- och ungdomshandläggarna arbetar med barn och unga som det finns en oro kring. De gör utredningar kring barn och deras familjer samt beviljar olika former av hjälp som t ex familjebehandling, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Biståndshandläggare med inriktning mot Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) arbetar med barn och unga till 21 års ålder som har olika former av funktionshinder.

Familjehemsteamet arbetar med barn som är placerade i familjehem, deras familjer och familjehem.

Familjerådgivning Vara kommun är en av flera kommuner som har avtal med Lidköping som är så kallad värdkommun när det gäller familjerådgivning. Till familjerådgivningen vänder sig par, familjer och ensamstående som har relationsproblem.

Familjerätten Vara kommun är en av flera kommuner som har avtal med Lidköping som är så kallad värdkommun när det gäller familjerätten. Familjerätten arbetar med rådgivning, samarbetssamtal, vårdnad-, boende- och umgänge, adoptioner och faderskap/föräldraskapsutredningar (faderskap/föräldraskapsutredningar är kvar i Vara).

Vara Familjeteam arbetar med stöd till familjer i form av samtal, råd och stöd samt pedagogiskt arbete i hemmet.

Behöver du komma i kontakt med IFO? Klicka här och fyll i formuläret Kontakt IFO.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.