Barn och familj

Socialsekreterare arbetar med barn och unga som det finns en oro kring. De gör utredningar kring barn och deras familjer samt beviljar olika former av stöd som till exempel familjebehandling, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

BRIS

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i detta arbete.

Kontakt och öppettider

Barnens hjälptelefon: 0200-230 230

Öppet: måndag-fredag 15-21, lördag-söndag 15-18, helgdagar 15-18.

Om BRIS

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare — det är utifrån deras behov som verksamheten planeras.

BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barns rättsliga frågor.

BRIS långa erfarenhet av kontakter med utsatta barn ger en samlad kompetens i att kunna bedöma vilka insatser som behövs för att vid sidan av myndigheters verksamhet försvara barns och ungdomars rättigheter.

BRIS bildades 1971 och är organiserat i ett riksförbund och fem regionföreningar. Regionkontoren finns i Malmö, Göteborg, Umeå, Stockholm och Norrköping.

BRIS verksamhet bygger på ideellt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. Sammanlagt arbetar ca 500 frivilliga jourare med Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen.

Barnens hjälptelefon

Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud. Tel: 0200-230 230

Medling vid ungdomsbrott

Vara kommun erbjuder medling vid ungdomsbrott. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare.

Medlingsverksamhet

Stödcentrum för unga brottsoffer

Stödcentrum vänder sig till ungdomar mellan 12-21 år i Västra Skaraborg som har blivit utsatta för exempelvis personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot och ofredanden. Föräldrar och vittnen kan också få stöd. Stödcentrum bedrivs av socialtjänsten i Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp och Essunga. Stödcentrum för unga brottsoffer.

Kontaktuppgifter

Stödcentrum
Tel: 0510-77 14 26
stodcentrum@lidkoping.se

Postadress

Lidköpings kommun
Individ och Familjeomsorg
531 88 Lidköping vid Vänern

Stöd i föräldraskapet

Denna sida handlar om stöd i föräldraskap. Här hittar du information om området, länkar till andra sidor och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda.

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar. Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med mat eller hjälpa det iväg till skolan när det är morgon.

Barnet eller ungdomen får sköta sig själv och får inte tillräckligt med skydd av sin förälder. Det finns också en emotionell omsorgsbrist.

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. En psykisk sjukdom kan göra det omöjligt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för barnets behov. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Källa: BRIS- barnperspektivet

Här kan du också få stöd

Familj, barn och ungdom Individ- och familjeomsorgen

Socialsekreterarna, som arbetar inom området, utreder och beslutar om hjälp till barn, ungdomar och deras familjer.

Vara familjeteam

Familjebehandlingen erbjuder stöd, rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0-18 år. Vid behov av råd- och stödsamtal – ring oss direkt, telefonnummer 0512-319 75 eller sms till 072- 5820089 eller genom att maila: varafamiljeteam@vara.se du kan vara anonym. Vid behov av längre, mer omfattande insatser, kontakta socialsekreterare för ansökan om insats hos oss.

Elevhälsan

I Vara kommun har vi ett centralt elevhälsoteam som består av specialpedagog, kuratorer samt skolsköterskor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, social och specialpedagogisk kompetens. Psykolog tillhandahålls vid behov. Elevhälsoarbetet är förebyggande och hälsofrämjande och innebär en förskjutning från ”riskfaktorer till friskfaktorer”, från vuxenperspektiv till barn/elevperspektiv samt från information till dialog. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen kan du komma till att du fyller 25 år om du behöver hjälp eller har funderingar kring preventivmedel, relationer, sexualitet och mycket annat. Inga frågor är för små eller för stora. All personal har tystnadsplikt. På mottagningen finns barnmorskor, psykolog och kurator.

För kontaktinformation, öppettider och tidsbokning se ungdomsmottagningens hemsida. Vara ungdomsmottagning

Besöksadress

Järnvägsstationen 1, Vara, 2:a våningen.

Utredning barn och unga

Barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn. Det är visionen i Barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. BBIC är en utredningsmodell som rekommenderas av Socialstyrelsen och som Vara arbetar efter. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens från Socialstyrelsen. Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sjuk behovsområden. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet.

Läs mer om BBIC.

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i detta arbete.

Kontakt och öppettider

Barnens hjälptelefon: 0200-230 230

Öppet: måndag-fredag 15-21, lördag-söndag 15-18, helgdagar 15-18.

Om BRIS

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare — det är utifrån deras behov som verksamheten planeras.

BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barns rättsliga frågor.

BRIS långa erfarenhet av kontakter med utsatta barn ger en samlad kompetens i att kunna bedöma vilka insatser som behövs för att vid sidan av myndigheters verksamhet försvara barns och ungdomars rättigheter.

BRIS bildades 1971 och är organiserat i ett riksförbund och fem regionföreningar. Regionkontoren finns i Malmö, Göteborg, Umeå, Stockholm och Norrköping.

BRIS verksamhet bygger på ideellt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. Sammanlagt arbetar ca 500 frivilliga jourare med Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen.

Barnens hjälptelefon

Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud. Tel: 0200-230 230

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.