Familjerätt

Familjerättens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor.

Familjerätten omfattar adoptioner, vårdnadsutredningar, faderskap, samarbetssamtal och avtal rörande boende och umgängesrätt.

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 mars av Lidköpings kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Vara kommun.

Kontakt

Telefonrådgivning i familjerättsliga frågor måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 08.00 – 09.30 på telefonnummer 0510-77 04 63.

Adoption

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Förvaltningsrätten.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare förhållanden, nuvarande förhållanden, funktionstillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn, referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill skall läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med

Faderskap/föräldraskap

Före barnets födelse

Det underlättar för er att ha besöket hos familjerätten avklarat före barnets födelse. Ibland följer en tid av sjukvård efter förlossningen för mor och barn, det kan då underlätta kontakter med Försäkringskassan om faderskapet/föräldraskapet är registrerat i folkbokföringen. Lämpligt är att ni tar kontakt tre månader före beräknad förlossning.

Samtidigt som ni skickar in fastställandet av faderskap/föräldraskap, så ska ni sedan boka tid med handläggare på Socialtjänsten för att bekräfta ert faderskap/föräldraskap. Handläggare kan dock godkänna bekräftelsen tidigast när barnet är fött. Handlingarna undertecknas av er vid besöket.

Vill ni fastställa faderskap/föräldraskap innan barnets födelse och boka tid med handläggare så använder ni er av vår e-tjänst Fastställande av faderskap/föräldraskap.

Har ni frågor kring e-tjänsten eller inte kan använda den av någon anledning, så kan ni höra av er till faderskap@vara.se eller 0512 312 58 så hjälper vi er.

När barnet är fött

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap och det gör man enklast med Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse här. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten. Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse så behöver ni skicka in en blankett för att fastställa faderskap/föräldraskap. Detta kan ni göra genom att använda vår e-tjänst.

Det är först efter att ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet som barnet får sina juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

När ni skickat in ert fastställande av faderskap/föräldraskap, så ska ni sedan boka tid med handläggare på Socialtjänsten för att bekräfta ert faderskap/föräldraskap. Vill ni fastställa faderskap/föräldraskap efter barnets födelse och boka tid med handläggare så använder ni er av vår e-tjänst Fastställande av faderskap/föräldraskap.

Har ni frågor kring e-tjänsten eller inte kan använda den av någon anledning, så kan ni höra av er till faderskap@vara.se eller 0512 312 58 så hjälper vi er.

Anmälan gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. När den andra förälderns namn har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Har ni inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.
Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är till för föräldrar som inte bor ihop och behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn. Det skall vara en hjälp i att kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera.

För att vi skall kunna erbjuda samarbetssamtal krävs att båda föräldrar är villiga och ser samarbetssamtalen som en möjlig lösning.

Någon dokumentation av samarbetssamtalen skall inte göras eftersom detta är en rådgivningsverksamhet som inte omfattas av lagens bestämmelser om dokumentation.

Vill du veta mer om samarbetssamtal eller få skriftlig information och vägledning finns här broschyrer att hämta hem.

Du är också välkommen att höra av dig till oss.

Broschyrer

Samarbetssamtal

Att skiljas när man har barn

Gemensam vårdnad

Separation och skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka/make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni alltid sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Skaraborgs Tingsrätt

Mer information

Försäkringskassan: Om ni separerar

Vårdnad, boende och umgänge

I de fall där föräldrar inte sammanbor kan socialtjänsten medverka till en överenskommelse om vårdnad, boende och umgänge.

Om ni föräldrar är överens i frågor som rör barnets/barnens vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerätten i Lidköping för att få hjälp med att skriva avtal om dessa frågor eller någon av dem. Om avtalet bedöms vara till barnets bästa godkänns det av socialnämnden, vilket innebär att avtalet får samma juridiska status som en dom från domstol.

Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna även om de inte lever tillsammans. Om ni som föräldrar har svårt att komma överens om hur umgänget ska utformas, kan ni vända er till socialtjänstens familjerätt för samarbetssamtal (se mer på vår flik ”Samarbetssamtal”)

Om detta inte är en framkomlig väg kan du som förälder kontakta Tingsrätten och begära att få umgänget fastställt i dom. Tingsrätten kan begära att socialtjänsten ska genomföra en umgängesutredning.

Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen och möjlighet att behålla en nära relation med båda sina föräldrar.

Mer information

Skaraborgs Tingsrätt Familj

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Förvaltningsrätten.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare förhållanden, nuvarande förhållanden, funktionstillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn, referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill skall läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med

Adress

Postadress:
Lidköpings kommun
Social o Arbetsmarknad
Familjerätten
531 88 Lidköping

Besöksadress:
Fiskaregatan 4C
Lidköping

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.