Kontaktperson/kontaktfamilj

Vad är en kontaktperson?

Uppgiften är att vara en vän, ett socialt stöd och hjälpa till att bryta den enskildes isolering och visa vad man kan göra på fritiden. Insatsen är biståndsbedömd.

Vad är en kontaktfamilj?

Kontaktfamiljer får av socialtjänsten i uppdrag att ge stöd till en viss barnfamilj. Det kan innebära att barnet bor hos kontaktfamiljen några dygn per månad. Kontaktfamilj är en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer. Alla som har kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Varför behövs kontaktperson/kontaktfamiljer?

Barn kan få det av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp.

Vem kan bli kontaktperson/kontaktfamilj?

För att bli kontaktperson/kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Tid, ork och intresse räcker långt. En utredning görs för att bedöma resurser och lämplighet. Familjehemssekreterarna gör hembesök hos dem som vill bli kontaktfamilj. Vi begär att få tala med referenter, samt tar uppgifter från social-, kronofogde- och polisregister samt från försäkringskassan.

Vad får kontaktperson/kontaktfamiljerna?

Varje månad får man ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättning man får beror på barnets ålder och uppdragets omfattning.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem eller kontaktperson/kontaktfamilj åt Vara kommun? Kontakta gärna Individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer 0512-312 37 eller gör en intresseanmälan här.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.