Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Vill du finnas där för någon annan och sträcka ut en hjälpande hand? Individ- och familjeomsorgen söker alltid nya människor som på sin fritid kan finnas där för en annan. Uppdragen kan se mycket olika ut beroende på behoven.

Intresseanmälan och kontakt

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj? Gör en intresseanmälan här.

Vill du bli familjehem? Intresseanmälan görs på telefon, ring kommunväxeln så hjälper de dig vidare. Tel. 0512-310 00.

Du kan också kontakta Individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer 0512-312 37 för mer information.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö.

Det här ingår i uppdraget

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Krav för uppdraget

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson. Det är vi på socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om lämpligheten.

En utredning innehåller:

 • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
 • uppgifter från socialtjänstens register
 • uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister
 • uppgifter från kronofogden
 • uppgifter från försäkringskassan
 • uppgifter från transportstyrelsen

Om du bedöms lämplig för något av uppdragen kontaktar vi dig när det finns ett barn som du passar för.

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktperson. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan givetvis själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Stöd och ersättning

Du har rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen. Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram rekommendationer för ersättningsnivåer för kontaktpersoner.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver stöd för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Det här ingår i uppdraget

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om några dagar och nätter i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Krav för uppdraget

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktfamilj. Det är vi på socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer lämpligheten som kontaktfamilj.

En utredning innehåller:

 • vilka som bor i hemmet och er livssituation
 • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • uppgifter från socialtjänstens register
 • uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister
 • uppgifter från kronofogden
 • uppgifter från försäkringskassan
 • uppgifter från transportstyrelsen

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga kontaktar socialtjänsten dig när det finns ett barn som du eller ni kan passa för.

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av er som kontaktfamilj. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan givetvis själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Stöd och ersättning

Du har rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen. Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram rekommendationer för ersättningsnivåer för kontaktfamiljer.

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig. Några barn bor i sitt familjehem under hela sin uppväxt.

Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

Det här ingår i uppdraget

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Att vara familjehem kan bland annat handla om att

 • bidra till att barnet har en bra vardag
 • hjälpa barnet med skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
 • bidra till att barnet får hälso- och sjukvård och tandvård
 • stötta barnet i kontakten med familj och vänner
 • samarbeta med barnets föräldrar om både vardagliga saker och större saker som till exempel skolval
 • informera socialtjänsten om hur barnet har det.

Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar.

Krav för uppdraget som familjehem

Socialtjänsten kommer att utreda dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. Om en släkting eller någon annan närstående vill ta emot barnet i sitt hem ska socialtjänsten utreda förutsättningarna på samma sätt som för andra familjehem. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. En utredning innehåller:

 • vilka som bor i hemmet och er livssituation
 • hur boendet och närmiljön ser ut
 • dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • anledningen till att du vill ta emot ett barn
 • vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn
 • uppgifter från socialtjänstens register i de kommuner du bott i
 • uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister
 • uppgifter från kronofogden
 • uppgifter från försäkringskassan
 • uppgifter från transportstyrelsen

Om du och eventuell partner bedöms lämpliga återstår en matchning. Då tittar kommunen på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som socialtjänsten behöver placera.

Så länge pågår uppdraget

Hur länge ett barn behöver bo i ett familjehem varierar mellan allt från cirka ett halvår till hela sin uppväxt. Ibland vet socialtjänsten redan från början att barnet är i behov av en längre tids placering i familjehem. Ibland är det något som konstateras under tiden barnet bor i familjehemmet. Som familjehem kan man därför behöva vara inställd på både att barnet kommer att flytta hem och att barnet kommer att växa upp i familjehemmet.

Stöd och ersättning

Socialtjänsten erbjuder dig utbildning i samband med att du blir familjehem. När du tagit emot ett barn ger vi dig också råd, stöd och annan hjälp som du behöver.

Du har rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna du har för barnet och den andra delen är ett fast arvode. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och kan variera från kommun till kommun och beroende på exempelvis barnets ålder.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Som kontaktperson träffar du ett barn regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö.

Det här ingår i uppdraget

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på det enskilda barnets behov, men det kan röra sig om några dagar i veckan eller i månaden. Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktperson har du tystnadsplikt.

Krav för uppdraget

Det finns inga specifika krav på dig som vill bli kontaktperson. Det är vi på socialtjänsten i kommunen som gör en utredning och bedömer om lämpligheten.

En utredning innehåller:

 • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
 • uppgifter från socialtjänstens register
 • uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister
 • uppgifter från kronofogden
 • uppgifter från försäkringskassan
 • uppgifter från transportstyrelsen

Om du bedöms lämplig för något av uppdragen kontaktar vi dig när det finns ett barn som du passar för.

Så länge pågår uppdraget

Uppdraget pågår så länge som barnet har behov av dig som kontaktperson. Det kan alltså röra sig om några månader upp till flera år. Det är socialtjänsten som beslutar om uppdraget ska avslutas. Du kan givetvis själv ta initiativ till att avsluta uppdraget.

Stöd och ersättning

Du har rätt till ersättning för uppdraget. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget och den andra delen är ett fast arvode. Det är kommunen som fattar beslut om storleken på ersättningen. Som vägledning till kommunen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram rekommendationer för ersättningsnivåer för kontaktpersoner.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.