Vara familjeteam

Familjebehandling via Vara Familjeteam är en beviljad insats inom socialtjänstens öppenvård. Stödet riktar sig till familjer med hemmavarande barn och ungdomar i åldern 0-20 år i Vara kommun. Insatsen beviljas av socialtjänstens Barn- och Ungdomshandläggare.

Familjebehandling är en möjlighet för hela eller delar av familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans. Insatsen kan bestå av olika former av samtalsstöd och/eller praktisk-pedagogisk vägledning i Familjeteamets lokaler eller i hemmet.

Vi är tre familjebehandlare med olika bakgrund och med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Vara Familjeteam

vara.familjeteam@vara.se

0512-311 96
0512-313 97
0512-313 98

Postadress:
Vara Kommun IFO
Vara Familjeteam
Allégatan 46
534 81 Vara

Vara Familjeteam har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Råd- och stödsamtal

Känner du som förälder dig i behov av råd och stöd i din föräldraroll?

Vara Familjeteam arbetar med Råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever behov av någon att prata med kring vardagliga situationer. Exempel på situationer kan vara om du har funderingar kring föräldrarollen, oro kring ditt barn eller om ni som föräldrar inte kommer överens kring datatider, veckopeng med mera. Kanske behöver du stöd i att få struktur i vardagen eller med att sätta gränser gentemot barnen?

Kontakta oss gärna på telefon eller mejl för mer information eller för att boka ett samtal. Vi erbjuder 1-3 träffar då vi antingen träffas på kontoret eller pratar via telefon. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Ingen dokumentation.

Mejl: vara.familjeteam@vara.se

0512-311 96
0512-313 97
0512-313 98

Vara familjeteam har tystnads- och anmälningsplikt. På länken nedan kan du läsa mer om vad anmälningsplikt innebär. Klicka här för att läsa mer om vad anmälningsplikt innebär.

Känner du som förälder dig i behov av råd och stöd i din föräldraroll?

Vara Familjeteam arbetar med Råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever behov av någon att prata med kring vardagliga situationer. Exempel på situationer kan vara om du har funderingar kring föräldrarollen, oro kring ditt barn eller om ni som föräldrar inte kommer överens kring datatider, veckopeng med mera. Kanske behöver du stöd i att få struktur i vardagen eller med att sätta gränser gentemot barnen?

Kontakta oss gärna på telefon eller mejl för mer information eller för att boka ett samtal. Vi erbjuder 1-3 träffar då vi antingen träffas på kontoret eller pratar via telefon. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Ingen dokumentation.

Mejl: vara.familjeteam@vara.se

0512-311 96
0512-313 97
0512-313 98

Vara familjeteam har tystnads- och anmälningsplikt. På länken nedan kan du läsa mer om vad anmälningsplikt innebär. Klicka här för att läsa mer om vad anmälningsplikt innebär.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.