Vara familjeteam

Familjebehandling är en möjlighet för hela eller delar av familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans. Insatsen kan bestå av olika former av samtalsstöd och/eller praktisk-pedagogisk vägledning i Familjeteamets lokaler eller i hemmet.

Familjebehandling via Vara familjeteam är en beviljad insats inom socialtjänstens öppenvård. Stödet riktar sig till familjer med hemmavarande barn och ungdomar i åldern 0-20 år i Vara kommun. Insatsen beviljas av socialtjänstens Barn- och ungdomshandläggare.

Inom Vara kommun finns det fyra familjebehandlare med olika bakgrund och med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Vara Familjeteam har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Kontaktuppgifter

Mejl: vara.familjeteam@vara.se

Jourtelefon för råd och stöd: 0512-31975

Telefontider: Måndag, tisdag och torsdag 08.00-10.00 samt tisdag och torsdag 13.00-14.00

Postadress

Vara Kommun IFO
Vara Familjeteam
Allégatan 46
534 32 Vara

Råd- och stödsamtal

Känner du som förälder dig i behov av råd och stöd i din föräldraroll?

Vara familjeteam arbetar med råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever behov av någon att prata med kring vardagliga situationer. Exempel på situationer kan vara om du har funderingar kring föräldrarollen, oro kring ditt barn eller om ni som föräldrar inte kommer överens kring datatider, veckopeng med mera. Kanske behöver du stöd i att få struktur i vardagen eller med att sätta gränser gentemot barnen?

Kontakta oss gärna på telefon eller mejl för mer information eller för att boka ett samtal. Vi erbjuder 1-3 träffar då vi antingen träffas på kontoret eller pratar via telefon. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Ingen dokumentation.

Kontakt

Mejl: vara.familjeteam@vara.se

Jourtelefon för råd och stöd: 0512-31975
Telefontider: Måndag, tisdag och torsdag 08.00-10.00 samt tisdag och torsdag 13.00-14.00.

Vara familjeteam har tystnads- och anmälningsplikt. Vad anmälningsplikt innebär.

Känner du som förälder dig i behov av råd och stöd i din föräldraroll?

Vara familjeteam arbetar med råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever behov av någon att prata med kring vardagliga situationer. Exempel på situationer kan vara om du har funderingar kring föräldrarollen, oro kring ditt barn eller om ni som föräldrar inte kommer överens kring datatider, veckopeng med mera. Kanske behöver du stöd i att få struktur i vardagen eller med att sätta gränser gentemot barnen?

Kontakta oss gärna på telefon eller mejl för mer information eller för att boka ett samtal. Vi erbjuder 1-3 träffar då vi antingen träffas på kontoret eller pratar via telefon. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Ingen dokumentation.

Kontakt

Mejl: vara.familjeteam@vara.se

Jourtelefon för råd och stöd: 0512-31975
Telefontider: Måndag, tisdag och torsdag 08.00-10.00 samt tisdag och torsdag 13.00-14.00.

Vara familjeteam har tystnads- och anmälningsplikt. Vad anmälningsplikt innebär.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.