Vara Familjeteam

Familjebehandling är en möjlighet för hela eller delar av familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans. Insatsen kan bestå av olika former av samtalsstöd och/eller praktisk-pedagogisk vägledning i Familjeteamets lokaler eller i hemmet.

Familjebehandling via Vara familjeteam är en beviljad insats inom socialtjänstens öppenvård. Stödet riktar sig till familjer med hemmavarande barn och ungdomar i åldern 0-20 år i Vara kommun. Insatsen beviljas av socialtjänstens Barn- och ungdomshandläggare.

Inom Vara kommun finns det fyra familjebehandlare med olika bakgrund och med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Vara Familjeteam har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Hur arbetar Vara Familjeteam?

Vara Familjeteam möter dig som förälder tillsammans med hela, eller delar av, din familj eller tillsammans med någon annan som du tycker är viktig. Samtalet är grunden i arbetet där vi har möten med dig som förälder och ditt barn eller tonåring. Vi pratar om det som fungerar och om det som är jobbigt. Tillsammans hittar vi lösningar på familjens svårigheter för att få vardagen att fungera bättre. Vårt mål är att kunna bidra till bättre fungerande samspel inom familjen, där varje person blir bemött med respekt och får utrymme att växa.

Exempel på frågor som kan diskuteras med familjeteamet:

 • Räcker jag till som förälder?
 • Min tonåring vill inte gå till skolan.
 • Hur ska jag få mitt barn att lyssna och lyda?
 • Vi bara bråkar!
 • Jag orkar inte!
 • Hur ska jag hantera min tonåring?
 • Inget jag gör blir bra?
 • Hur kan jag förstå mitt barn bättre?
 • Jag är orolig för att min tonåring dricker alkohol.
 • Jag är orolig för att min tonåring har prövat droger.

Vara Familjeteam erbjuder

 • Råd- och stödsamtal, 1-5 träffar hos oss (utan biståndsbeslut från socialsekreterare)
 • Individuella samtal
 • Barnsamtal
 • Familjesamtal
 • Föräldrautbildningar

Kontakt

Du kommer i kontakt med familjeteamet genom att ringa på tel. 0512-319 75, sms till 072- 5820089 eller genom att maila: familjeteam@vara.se.

Telefontider: Måndag-fredag kl. 08.00-17.00.

Du kan också upprätta en kontakt via beslut om insats från socialsekreterare på Utredningsgruppen Barn och Unga. Vänd dig då till Mottagningsgruppen socialtjänsten via kommunens växel, tel. 0512- 310 00.

Postadress

Vara Kommun IFO
Vara Familjeteam
Allégatan 46
534 32 Vara

Råd- och stödsamtal

Känner du som förälder dig i behov av råd och stöd i din föräldraroll?

Vara familjeteam arbetar med råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever behov av någon att prata med kring vardagliga situationer. Exempel på situationer kan vara om du har funderingar kring föräldrarollen, oro kring ditt barn eller om ni som föräldrar inte kommer överens kring datatider, veckopeng med mera. Kanske behöver du stöd i att få struktur i vardagen eller med att sätta gränser gentemot barnen?

Kontakta oss gärna på telefon eller mejl för mer information eller för att boka ett samtal. Vi erbjuder 1-3 träffar då vi antingen träffas på kontoret eller pratar via telefon. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Ingen dokumentation.

Vara familjeteam har tystnads- och anmälningsplikt. Vad anmälningsplikt innebär.

Känner du som förälder dig i behov av råd och stöd i din föräldraroll?

Vara familjeteam arbetar med råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever behov av någon att prata med kring vardagliga situationer. Exempel på situationer kan vara om du har funderingar kring föräldrarollen, oro kring ditt barn eller om ni som föräldrar inte kommer överens kring datatider, veckopeng med mera. Kanske behöver du stöd i att få struktur i vardagen eller med att sätta gränser gentemot barnen?

Kontakta oss gärna på telefon eller mejl för mer information eller för att boka ett samtal. Vi erbjuder 1-3 träffar då vi antingen träffas på kontoret eller pratar via telefon. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Ingen dokumentation.

Vara familjeteam har tystnads- och anmälningsplikt. Vad anmälningsplikt innebär.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.